gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

23. pants. Tiek pārtraukta jaunu klientu ievietošana sociālo pakalpojumu institūcijās, kas sniedz sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu, izņemot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušām personām krīzes centros un bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai krīzes centrā un personu bez dzīvesvietas īslaicīgu izmitināšanu patversmē un naktspatversmē. Sociālos pakalpojumus dzīvesvietā sniedz attālināti, izņemot gadījumu, ja pakalpojumu nav iespējams sniegt attālināti. Klātienē sociālo pakalpojumu sniegšana pieļaujama, individuāli izvērtējot nepieciešamību pakalpojumu klientam nodrošināt nekavējoties, iespēju garantēt drošību un pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos resursus

 

Institūcijās, kas sniedz sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu, tai skaitā ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, pastāv ļoti augsts koronavīrusa izraisītās slimības COVID–19 inficēšanās un izplatīšanās risks, jo vienā istabā dzīvo vairāki klienti, kā arī to aprūpi nodrošina liels skaits darbinieku. Papildus jāatzīmē, ka aprūpes institūciju klientiem saslimšanas gadījumā pastāv augsts risks jau esošu slimību saasinājumiem un iespējamu komplikāciju risks saslimšanas gadījumā ar COVID-19.  Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar COVID-19 izplatību, minētā norma ir piemērojama visās institūcijās neatkarīgi no institūcijas veida un klientu mērķa grupas.           

Savukārt sociālos pakalpojumus dzīvesvietā sniedz attālināti, izņemot gadījumu, ja pakalpojumu nav iespējams sniegt attālināti, piemēram, attālināti nav iespējams sniegt aprūpes mājās pakalpojumu personas dzīvesvietā, ja to nevar nodrošināt ģimenes  locekļi.

Gadījumos, kad pastāv risks, ka, nesaņemt sociālo pakalpojumu, var tikt apdraudēta personas veselība un dzīvība (tai skaitā bez vecāku gādības palikušu bērna veselības vai dzīvības apdraudējums), individuāli izvērtējot iespējas 14 dienu periodā nodrošināt pakalpojumu norobežotās telpās (ieskaitot atsevišķu sanitāro telpu), iespēju nodrošināt, ka klienta aprūpē iesaistāmais personāls netiek iesaistīts citu klientu aprūpē, ka personālu iespējams nodrošināt ar individuāliem aizsarglīdzekļiem, kā arī citus svarīgus apstākļus (telpu dezinfekcijas iespējas), pieļaujama sociālo pakalpojumu sniegšana klātienē. Tikai ievērojot visus nepieciešamos drošības pasākumus un piešķirot šādai aprūpei nepieciešamos finanšu līdzekļus, ir pieļaujama sociālo pakalpojumu (piemēram aprūpes mājās) sniegšana klātienē.

 

Seko mums