gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

 

  •  
Labklājības ministrija (LM) aicina sadarboties visām iesaistītajām pusēm, lai praksē beidzot iedzīvinātu bez vecāku gādības palikušo bērnu tūlītēju nonākšanu ģimeniskā aprūpē. Šim uzdevumam kā prioritātei jau tagad ir jābūt gan bērnu namu vadītājiem, sociālajiem darbiniekiem, bāriņtiesai un arī tās uzraugam Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai (VBTAI).

Lai veicinātu vienotu izpratni par bērnu tiesību ievērošanu un atbilstoša sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu bērniem valsts sociālās aprūpes centru filiālēs, LM veidos atbalsta komandu. Tās sastāvā ir iekļauti pārstāvji no LM, VBTAI, Tiesībsarga biroja un biedrības "Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi". Atbalsta komanda uz vietas filiālēs darbu uzsāks novembra otrā pusē, pirms tam saskaņojot laikus ar aprūpes centriem. Tiks sniegts atbalsta un konsultācijas filiāļu vadītājiem, starpprofesionāļu komandas dalībniekiem, speciālistiem un darbiniekiem par bērnu tiesību jautājumiem, bērnu attīstības vajadzību nodrošināšanu atbilstošas dzīves kvalitātes kontekstā, kā arī atbilstoša un kvalitatīva sociālā pakalpojuma organizēšanu, nodrošināšanu un uzraudzību iestādē.

Ministrija uzskata, ka problēmas, kas saistītas ar bērnu sociālo aprūpes centru darbu un tajos konstatētajiem pārkāpumiem bērnu aprūpē, ir nepieciešama arī plaša sabiedrības līdzdalība. Jo vairāk tāpēc, ka pēc publikācijām un sižetiem par šo tematu plašsaziņas līdzekļos, daudzi cilvēki izteikuši vēlēšanos palīdzēt. Sabiedrības iesaiste varētu būt organizēta caur brīvprātīgā darba veicēju piesaistes programmu, kas ļaus pārbaudītiem un sagatavotiem brīvprātīgā darba veicējiem iesaistīties bērnu ikdienas aprūpē.

Lai organizētu šādas sadarbības koordināciju un konsultētos par labāko tūlītējo risinājumu bērnu aprūpes uzlabošanai iestādēs, LM tiksies ar to nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kas savā darbā rūpējas par bērnu tiesību ievērošanu. Kopīgi tiks apspriesta viņu iesaiste brīvprātīgo darba organizēšanā bērniem vislabākajā veidā, t.sk. palīdzētu ar cilvēku atlasi, instruēšanu un apmācību. Pēc vienošanās ministrija informēs sabiedrību, kur varēs pieteikties brīvprātīgā darba veikšanai.

 

Seko mums

 

Ministre 

 

Ramona Petraviča 
Darba kalendārs