gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 
 • Kādas ir Jūsu domas par darba dienu pārcelšanu 2015.gadā?

atb0904.png - 5.61 KB

 • Vai esat informēts/-a par riskiem savā darba vietā, kas var ietekmēt Jūsu veselību?

27032014_.png - 2.38 KB

 • Vai arī turpmāk ir nepieciešams nodrošināt pārtikas pakas trūcīgajiem?

jautajums1702.png - 1.92 KB

 • Kādi, jūsuprāt, ir būtiskākie jauniešu bezdarba iemesli?

jautajums06112013.png - 5.09 KB

 • Kāds ir bijis Jūsu un sociālā darbinieka sadarbības rezultāts?

jautajums07102013.png - 6.23 KB

 • Ko, sasniedzot pensijas vecumu, jūs izvēlētos?
jautajums_120312.png - 5.56 KB
 • Vecumu nenosaka gadi, bet prāts un attieksme. Cilvēks ir tik vecs, cik vecs viņš jūtas.

jautajums_20022012.jpg - 3.55 KB

 • Kāpēc, Tavuprāt, Latvijā aktīvāk neadoptē bērnus?

jautaujums_06012012.jpg - 17.47 KB

 • Vecumu nenosaka gadi, bet prāts un attieksme. Cilvēks ir tik vecs, cik vecs viņš jūtas.
13112011_jautajums.jpg - 3.43 KB
 • Kāda būtu Tava reakcija, ja uzzinātu, ka kāds Tavs tuvinieks vēlas adoptēt bērnu?
31102011_jautajums.jpg - 14.42 KB
 • Kas motivētu Tevi pieņemt lēmumu – adoptēt bērnu?
12082011_jautajums.jpg - 17.19 KB
 • Kuru no pabalstiem šobrīd saņemat ierobežotā apmērā?
05072011_jautajums1.png - 4.19 KB
 • Kāds, jūsuprāt, ir iemesls jauniešu bezdarbam?
jautajums_26052011.jpg - 62.47 KB
 • Kādēļ Jūsuprāt sievietes Latvijā saņem vidēji par 18% zemāku darba samaksu nekā vīrieši?
jautajums_08042011.jpg - 81.59 KB
 • Kam, jūsuprāt, jāizmaksā ģimenes valsts pabalsts?
jautajums_07022011.jpg - 71.36 KB
 • Kurš, Jūsuprāt, ir galvenais vardarbības cēlonis ģimenē?
jautajums_25012011.jpg - 48.8 KB
 • Vai esat informēts, kam pašvaldība piešķir sociālo palīdzību?
aktualais23112010.jpg - 43.83 KB
 • Kas Jūs attur no vēlmes kļūt par audžuģimeni?
aktualais20102010_2.jpg - 46.56 KB
 • Vai Jūs iesaistāties Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) aktivitātēs?
aktualais13072010.jpg - 27.54 KB
 • Vai Jūs esat pietiekami informēts par iespējām saņemt pašvaldības sociālā dienesta sniegto materiālo un sociālo atbalstu?
aktualais18052010.jpg - 51.18 KB
 • Kas mudinātu darbiniekus veikt darbu likumīgi - ar rakstveidā noslēgtu darba līgumu un visu nodokļu nomaksu?
aktualais20042010.jpg - 74.58 KB
 • Vai Jūs uzskatāt, ka esat pietiekami informēts(-a) par negatīvajām sekām, kas rodas, veicot darbu bez rakstveidā noslēgta darba līguma un saņemot darba algu „aploksnē"?
  aktualais03032010.jpg - 36.11 KB
 • Kas mudinātu darba devējus nenodarbināt savus darbiniekus nelegāli?
aktualais18012010.jpg - 42.37 KB
 • Kādi iemesli pamudina veikt darbu bez rakstveidā noslēgta darba līguma?
aktualais07122009.jpg - 69.42 KB
 • Vai Jūs būtu gatavs-(a) strādāt bez rakstveidā noslēgta darba līguma, saņemot visu darba algu „aploksnē"?
aktualais15112009.jpg - 42.62 KB
 • Kas Jūs attur no vēlmes kļūt par audžuģimeni?
aktualais02112009.jpg - 55.49 KB
 • Vai Jūs iesaistītos darba praksē pašvaldībā (veicot sabiedriībai derīgus, bet mazkvalificētus darbus un saņemot par to stipendiju 100 latu mēnesī), ja Jums šāda iespēja tiktu piedāvātā?
aktualais10092009.jpg - 55.85 KB
 • Vai nepieciešams pagarināt pašreizējo bezdarbnieku apmācības/pārkvalifikācijas krusu ilgumu?
aktualais16042009.jpg - 43.12 KB
 • Vai Jūs atbalstat labdarības akcijas?
aktualais23012009.jpg - 30.52 KB
 • Vai Jūs zināt savas tiesības darba attiecību izbeigšanas gadījumā?
aktualais23122008.jpg - 39.05 KB
 • Vai pensiju indeksācija un piemaksas ir uzlabojušas Jūsu materiālo stāvokli?
aktualais2608208.jpg - 50.11 KB
 • Vai pēdējo 2 gadu laikā, faktiski strādājot, esat izņēmis atvaļinājumu naudā?
aktualais07082008.jpg - 62.39 KB
 • Kādas darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas Jūs izmantojat? 
aktualais29052008.jpg - 71.24 KB