gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 

Cilvēks A
strādā mikrouzņēmumā

Cilvēks B
strādā uzņēmumā, kas nodokļus veic
vispārējā kārtībā
Darba samaksa bruto mēnesī
500,00 eiro
500,00 eiro
Valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās
iemaksa
neveic
10,5% jeb 52,50 eiro veic cilvēks
un
23,59% jeb 117,95 eiro veic darba devējs
Kopā: 170,45 eiro
Neapliekamais minimums
nepiemēro
75,00 eiro
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
neveic
89,40 eiro
Darba samaksa neto mēnesī
500,00 eiro

358,10 eiro

Aprēķinot sociālās apdrošināšanas pakalpojumu, cilvēkam B ņems vērā iemaksu objektu jeb darba samaksu 500,00 eiro mēnesī. No tās tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Pensijas kapitālā tiks reģistrēts 100,00 eiro mēnesī (jeb 20% no 500,00).

Savukārt cilvēkam A iemaksu objektu aprēķinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Tātad mikrouzņēmums maksā mikrouzņēmuma nodokli 9% no mikrouzņēmuma apgrozījuma. No šī mikrouzņēmuma nodokļa 65% tiek ieskaitīti valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā. Tālāk VSAA, ņemot vērā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas no mikrouzņēmuma nodokļa, aprēķina iemaksu objektu katram mikrouzņēmuma darbiniekam proporcionāli mikrouzņēmuma darbinieku skaitam katrā mēnesī un viņu faktiskajiem ienākumiem.

Piemērs.

Mikrouzņēmuma apgrozījums ir 1500 eiro mēnesī.
Mikrouzņēmuma nodoklis ir 135 eiro (jeb 9% no 1500).
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā tiek ieskaitīti 87,75 eiro (jeb 65% no 135).
Mikrouzņēmumā strādā divi cilvēki. Katram mikrouzņēmuma darbiniekam darba samaksa ir 500 eiro.
Iemaksu objekts vienam mikrouzņēmuma darbiniekam ir 128,70 eiro (87,75 : 2 : 34,09 x 100).
Mikrouzņēmuma darbiniekam mēnesī tiek reģistrēts pensijas kapitāls 25,74 eiro (jeb 20% no 128,70).


Pēc statistikas datiem 2013.gadā mikrouzņēmumu darbinieku vidējais iemaksu objekts bija 112,30 eiro mēnesī. Līdz ar to sociālās apdrošināšanas pakalpojumi mikrouzņēmumu darbiniekiem tiek aprēķināti vidēji no 112,30 eiro.

Ņemot vērā iepriekš minēto, cilvēkam B gadā pensijas kapitāls būs 1200 eiro, bet cilvēkam A – mikrouzņēmuma darbiniekam – 332,88 eiro.

2.tabulā attēlots, cik gados minimālajai vecuma pensijai nepieciešamo pensijas kapitālu uzkrās cilvēks A – mikrouzņēmuma darbinieks un cilvēks B, kurš nodokļus maksā vispārējā kārtībā.

Pieprasot vecuma pensiju no 62 gadu un trīs mēnešu vecuma, plānotais vecuma pensijas izmaksas laiks ir 18,5 gadi. Minimālais vecuma pensijas apmērs ir atkarīgs no cilvēka apdrošināšanas stāža.

Darba stāžs  Vecuma pensijas
minimālais
apmērs, eiro
 G
(plānotais
pensijas
izmaksas
periods) 62
gadu 3
mēnešu
vecumā,
gadi
 Nepieciešamais
vecuma pensijas
kapitāls, eiro
Cilvēks A, mikrouzņēmuma darbinieks
Cilvēks B, par kuru nodokļi tiek veikti vispārējā kārtībā
Vidējais
iemaksu
objekts
mēnesī, eiro
Vecuma
pensijas
kapitāls
mēnesī
(20%), eiro
Gadu skaits, lai
sakrātu kapitālu
minimālajai
vecuma pensijai
Iemaksu
objekts
mēnesī,
eiro
Vecuma
pensijas
kapitāls mēnesī
(20%), eiro
Gadu skaits, lai
sakrātu kapitālu
minimālajai
vecuma pensijai
no 10-20 gadi
70,43
18,50
15 635,46
112,30
22,46
58,0
500,00
100
13,0
no 21-30 gadi
83,24
18,5018 479,28
112,3022,4668,6
500,0010015,4
no 31-40 gadi
96,05
18,5021 323,10
112,3022,4679,1
500,00100
17,8
41+ gadi
108,85
18,5024 164,70
112,3022,4689,7
500,00100
20,1

 

Kā redzams piemērā, pie 30 gadu darba stāža cilvēks A – mikrouzņēmuma darbinieks iemaksas minimālajai vecuma pensijai uzkrās turpat 69 gados, savukārt cilvēks B (darba ņēmējs vispārējā kārtībā) – 15 gados. Sociālās apdrošināšanas sistēmas ietvaros pastāv solidaritāte. Sistēmas veiksmīga darbība ilgtermiņā iespējama, ja tiek ievērots arī individuālā ieguldījuma princips. Cilvēkam pašam ir jābūt sociāli atbildīgam par savu nākotni un savas pensijas apmēru, neuzliekot pārējiem sistēmas dalībniekiem segt tam pienākošos pensijas daļu.

Mikrouzņēmumu nodokli maksājošā uzņēmuma darbinieks var brīvprātīgi pievienoties sociālajai apdrošināšanai, tādējādi papildinot savu pensijas kapitālu.