gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

Latvijā Jauniešu garantija ir labi izveidota programma, kas motivē jauniešus iesaistīties darba tirgū, ceturtdien, 27.augustā, iepazīstinot ar pētījuma Ieguldām jauniešos: Latvija rezultātiem, atzina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) eksperti.

„Krīze būtiski ietekmēja Latvijas jauniešu situāciju, taču pēdējos gados situācija ir uzlabojusies. Jauniešu, kuri nestrādā vai nemācās, īpatsvars nav augstāks kā vidēji OECD valstīs. Jauniešu garantija ir lieliska iespēja jauniešu atgriešanai izglītībā un nodarbinātībā. Vienlaikus Latvijai ir izaicinājums sasniegt visnelabvēlīgākajā situācijā esošos jauniešus, lai piedāvātu augstas kvalitātes apmācības vai darba pieredzes iegūšanas iespējas," uzsver OECD Nodarbinātības, darba un sociālo lietu direktorāta ekonomists Sebastians Konigs (Sebastian Königs).

OECD īstenotā pētījuma mērķis bija izvērtēt jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neiegūst arodu (NEET jaunieši), profilu un aktivizācijas iespējas. Īpaša uzmanība bija pievērsta NEET jauniešu riska faktoriem, pieejamā atbalsta, sociālo un darba tirgus atbalsta programmu efektivitātei, NEET jauniešu bezdarbu ietekmējošajiem faktoriem, esošajam NEET jauniešu aktivizēšanas atbalstam un tā uzlabošanas iespējām (t.sk. pašvaldību sociālo dienestu, izglītības sistēmas un nodarbinātības dienesta loma). Pētījumā ir pieejama plaša informācija par jauniešu situāciju Latvijā.

„Mērķēts atbalsts jauniešiem palielina viņu izredzes darba tirgū un ir ieguvums gan pašiem jauniešiem, gan tautsaimniecībai kopumā. OECD veiktais pētījums vienlaikus ir neatkarīgs vērtējums par Jauniešu garantijas īstenošanu un tajā pašā laikā sniedz citu OECD valstu labākajā praksē balstītus priekšlikumus jauniešu atbalsta pasākumu pilnveidei," atzīst Labklājības ministrijas valsts sekretāre Ieva Jaunzeme. 

Pēc pētījuma prezentācijas notika seminārs, kurā nodarbinātības un izglītības politiku veidotāji un īstenotāji diskutēja par pētījuma secinājumiem un turpmākajiem soļiem, kas palīdzēs uzlabot līdz šim sniegto atbalstu jauniešiem nodarbinātības, sociālajā un izglītības jomā. Diskusijas laikā meklēja atbildes uz vairākiem jautājumiem, tostarp, kā pilnveidot sadarbību starp dažādiem programmā iesaistītajiem partneriem, kādas ir pašreiz izveidotās jauniešu atbalsta sistēmas stiprās un vājās puses.

Pētījuma ietvaros izstrādātas rekomendācijas jauniešiem paredzēto atbalsta mehānismu pilnveidei. OECD eksperti iesaka Latvijai pilnveidot un uzlabot informācijas apmaiņu skolu un pašvaldību starpā par riskam pakļautajiem jauniešiem, lai vēl vairāk samazinātu priekšlaicīgi skolu pametušo jauniešu skaitu. Tāpat eksperti rosina uzlabot saikni starp pabalstu saņemšanu un jauniešu līdzdalību programmās, izveidot kvalitatīvu darba vidē balstītu apmācību sistēmu, cieši sadarbojoties skolām un darba devējiem. Vienlaikus OECD iesaka stiprināt un uzlabot karjeras konsultāciju pieejamību skolās, lai motivētu skolēnus, kas vēlas pārtraukt mācības, iesaistīties profesionālās izglītības programmās.

OECD eksperti augstu novērtējuši Latvijas interešu izglītības sistēmu un piedāvā to sasaistīt ar citiem sociāliem, veselības un nodarbinātības pakalpojumiem, tādējādi sasniedzot lielāku skaitu riskam pakļauto jauniešu. Tāpat OECD eksperti rosina palielināt Nodarbinātības valsts aģentūras un pašvaldību sociālo dienestu kapacitāti, jo īpaši konsultantiem, kas strādā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem.

OECD pētījuma sākotnējos rezultātus Latvija izmantos jaunas atbalsta programmas jauniešu, kuri nemācās un nestrādā, izstrādei Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotajā projektā "Proti un dari". Tā īstenošana plānota sadarbībā ar pilsētas vai novada pašvaldībām.

Vienlaikus priekšlikumus atbalsta sistēmas pilnveidei izskatīs Jauniešu garantijas programmas ieviešanas konsultatīvā padome, un lems par izmaiņām programmas pasākumu īstenošanas nosacījumos.

Jauniešu garantijas programma darbojas Latvijā kopš 2014.gada. Programmas mērķis ir veicināt jauniešu integrāciju darba tirgū un izglītības sistēmā, apgūstot jaunās darba prasmes un saņemot atbalstu darba meklēšanā un pirmās darba pieredzes ieguvē.

Ar pētījumu angļu valodā iespējams iepazīties OECD interneta vietnē http://www.oecd.org/countries/latvia/investing-in-youth-latvia-9789264240407-en.htm. Savukārt LM interneta vietnē latviešu valodā pētījums būs pieejams septembrī.

Vienlaikus ar Latviju pētījumi par jauniešu situāciju darba tirgū notiek arī Austrālijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Japānā.


Youth guarantee programme implementationpdf.gif - 641 B

Investing in Youthpdf.gif - 641 B

Labour market outcomes for youth in Latviapdf.gif - 641 B

Project "KNOW and DO!“pdf.gif - 641 B

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.