gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 bb.jpg - 6.55 KB

Ārkārtas situācija - situācija, kas apdraud cilvēka dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi vai jau ir izsaukusi dzīvības zaudējumu, nodarījusi kaitējumu cilvēka veselībai, bojājusi īpašumu vai kaitējusi videi.

Vai Tu zini kā rīkoties ārkārtas situācijā?
Te ir dažādi informatīvi materiāli, kas Tev palīdzēs iemācīties pareizi rīkoties dažādās ārkārtas situācijās:

  Informatīva videoinstrukcija par rīcību ārkārtas situācijā:

1.jpg - 10.67 KB

Videoinstrukciju var lejuplādēt šeit:

https://failiem.lv/u/rfrdhyi#/view/314_2016_Riciba_arkartas_situacijas_titreta_final.mp4;play 

 

Informatīvi plakāti:

Rīcība ārkārtas situācijā, ja atskan trauksmes signāls, ugunsgrēka un sadūmojuma gadījumā:

2.jpg - 20.16 KB

Rīcība, ja noticis gadījums un gūta trauma, zaudēta samaņa, asiņošana:

3.jpg - 25.73 KB

Informatīvs materiāls iedzīvotājiem par rīcību dažādu apdraudējumu gadījumā”:

4.jpg - 10.34 KB 

Informatīvs materiāls: Kā pareizi rīkoties un sniegt pirmo palīdzību dažādās situācijās (apdegums, brūce, elektrotrauma u.c.):

5.jpg - 11.9 KB

Plakāti izpratnes veicināšanai par ārkārtas situāciju nopietnību:

6.jpg - 16.04 KB       7.jpg - 15.31 KB

Dzīvība un veselība ir augstākā dzīves vērtība, kuru nepieciešams sargāt!

Plašāka informācija par darba aizsardzību: www.stradavesels.lv

bbb.jpg - 63.91 KB

Attēla avoti: http://soclp.lv/ un http://www.buts.lv/