gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

24. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika atklāta 5. finanšu izglītības nedēļa (FIN 2017), kas notiks no 27. marta līdz 2. aprīlim. FIN 2017 kampaņa Latvijā notiks vienlaikus ar citviet pasaulē organizētiem finanšu pratības pasākumiem – Child and Youth Finance International (CYFI) 6. globālo naudas nedēļu (Global Money Week)un 3. Eiropas finanšu nedēļu, ko rīko Eiropas Banku federācija. 5. finanšu izglītības nedēļu rīko Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) kopā ar partneriem.

21. gadsimts izvirza iedzīvotājiem nepieciešamību pēc jaunām prasmēm – pēc e-prasmēm, pēc prasmēm rīkoties ar komunikāciju tehnoloģijām, tostarp arī dienaskārtībā izvirzās nepieciešamība orientēties finanšu jautājumos, lai prasmīgi rīkotos ar saviem finanšu resursiem un prastu tos arī pavairot, tādējādi pašiem radot sev finanšu „spilvenu” gan nebaltai dienai, gan nodrošinātām vecumdienām.

Labklājības ministrija ir viens no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas partneriem Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2014-2020 īstenošanā un savas kompetences jomā arī īsteno pasākumus, kas veicina iedzīvotāju finanšu pratību. Labklājības ministrijas un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras iedzīvotājiem sniedz zināšanas par pensiju sistēmu, valsts obligātās sociālās apdrošināšanas darbības pamatprincipiem un sociālās apdrošināšanas iemaksu ietekmi uz pensiju un pabalstu lielumu, tādējādi veicinot sabiedrības izpratni par finanšu pakalpojumiem, to būtību un riskiem. Bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautiem cilvēkiem konkurētspējas paaugstināšanai Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina virkni mācību kursu, kas saistīti ar finanšu pratības tematiem (mājsaimniecības budžeta plānošana, individuālās konsultācijas pie kredītu un nodokļu konsultanta, biznesa plāna konsultanta, jurista).

Plašāka informācija par 5. finanšu izglītības nedēļas ietvaros partneru īstenotajiem pasākumiem: FIN 2017 mājaslapā: www.finansunedela.lvun finanšu pratības vortālā:  www.klientuskola.lv

Labklājības ministrijas mājaslapā: animācijas filma par pensiju sistēmu „Kas ir pensija?” (https://www.youtube.com/watch?v=cDwATvzngjU&feature=youtu.be). Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informatīvie materiāli pieejami saitēs:

http://www.vsaa.lv/lv/noderigi/informativie-materiali