gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  
Augsti godātais Prezidenta kungs!
Ļoti cienījamā Vējones kundze!
Viesi un kolēģi!

Bērni ir tā sabiedrības daļa, kas liks pamatus un veidos mūsu valsti rīt un parīt. Valsts un starptautiskā politika tiek veidota tā, lai maksimāli mazinātu un nepieļautu vardarbīgu izturēšanos pret bērniem un ģimeni. Bet kā ir dzīvē? Skarbi skaitļi rāda, ka katrs trešais bērns ir cietis no vardarbības ģimenē un sabiedrībā ir augsts tolerances līmenis pret vardarbību ģimenē. Diemžēl neviena politika vai dokuments nevar sadziedēt mazāku un lielāku cilvēku traumas un vilšanos, kas gūtas, dzīvojot institūcijās, nevis ģimenē.

Valsts nevar aizstāt ģimeni. Tas, ko valsts var un ir jādara - gādāt par cilvēku drošību - drošību visplašākajā nozīmē. 

Svarīga ir drošība, ka valsts rīkosies bērna vislabākajās interesēs, gādās un parūpēsies, lai bez vecāku gādības palikušie bērni uzaugtu ģimeniskā vidē un bez vardarbības. 

Svarīga ir pārliecība, ka bērna nākotni izšķiroši lēmumi tiek pieņemti augstā līmenī, profesionāli un efektīvi. 

Svarīga ir izpratne, ka to cilvēku un pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina šo ģimenisko vidi, darbs tiek atbilstoši novērtēts un nodrošināta gan viņu sociālā aizsardzība, gan nepieciešamo papildu speciālistu pieejamība. 

Svarīga ir pārliecība, ka bērnu tiesību regulējums, izpilde un kontrole valstī būs drošās un profesionālās rokās - gan civiltiesību, gan krimināltiesību jomā.

Šī gada notikumi liecina, ka bērnu tiesību aizsardzības jomā nepieciešamas būtiskas un kardinālas izmaiņas un mums, Labklājības ministrijā ir redzējums par dažādiem iespējamiem risinājumiem. Tajā pašā laikā es ticu un zinu, ka ir lietas, kuras var izdarīt vēl ātrāk, efektīvāk un bērnu interesēm atbilstošāk. Mans mērķis ir panākt, lai jau pavisam tuvā nākotnē ikviens bērns Latvijā var justies drošs, un ikvienam ir sava ģimenes māju sajūta. 

Cieša sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un labākajiem savas jomas ekspertiem ir izšķiroši svarīga ceļā uz institūciju likvidēšanu. Tajā pašā laikā, likvidējot bērnu aprūpes iestādes, ir jārada piemērota vieta un vide, kur par bez ģimenes gādības palikušajiem bērniem parūpēsies. Tas ir tas, ar ko tieši šobrīd strādājam – deinstitucionalizācijas jeb sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstība, atbalsta pilnveidošana audžuģimenēm un citi konkrēti pasākumi situācijas uzlabošanai.

Pienācis laiks piepildīt labi un priekšzīmīgi izstrādātos dokumentus ar jēgpilnu saturu, apvienot zināšanas, pieredzi un reālos dzīvesstāstus, labie nodomi jāiedzīvina reālos darbos. Tāpēc aicināsim labākos jomas ekspertus, sabiedriski aktīvus cilvēkus, nevalstiskās organizācijas un speciālistus Bērnu lietu sabiedriskā padomē. Padomi redzu kā konsultatīvu forumu, padomdevēju un vietu vispusīgai diskusijai, kur galvenais uzdevums būs izstrādāt vienotu ceļa karti kopējam valsts līmeņa starpnozaru plānam un uzraudzīt tā efektīvu ieviešanu. Bērnu lietu sabiedriskā padomes misija būs sekot, lai valsts un pašvaldību politikas plānojot un projektus īstenojot, uzmanības, rīcības un atbildības centrā būtu bērns.