gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  
Šī gada 27. jūnijā notika Finanšu ministrijas organizēta diskusija "Valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti". Diskusijā piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts kases, Nacionālā veselības dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Lauku atbalsta dienesta, kā arī Valsts kancelejas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvji, Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO".

Labklājības ministrija sniedza prezentāciju, kurā akcentēja uzmanību uz to, kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un novērst diskrimināciju valsts sniegto pakalpojumu jomā. Par to, vai pakalpojums ir vai nav pieejams cilvēkiem ar invaliditāti, vispirms ir atbildīgs katrs uzņēmums, kas sniedz pakalpojumu. Pakalpojuma pieejamību nosaka ne tikai normatīvie akti, bet arī pakalpojumu sniedzēja kultūra un politika.

Pakalpojuma pieejamību raksturo šādi faktori: pieejama fiziskā vide cilvēkiem ar kustību, redzes, dzirdes un psiho-sociāliem traucējumiem; pakalpojuma sniedzēja personāls ir apmācīts darbam ar cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, personāla palīdzība ir pieejama apmeklētājiem; ja pakalpojums nav pieejams cilvēkam ar invaliditāti parastā veidā, ir nodrošināts veids, kā to var saņemt; ir sniegta informācija par to cilvēkiem ar dažādiem funkcionēšanas ierobežojumiem saprotamā veidā; pakalpojuma sniegšanas vietā ir iespējams izmantot tehniskos un servisa palīglīdzekļus (piemēram, riteņkrēslus, ratiņus, skābekļa balonus, teksta lasītājus, suni-pavadoni u.c.); pakalpojuma saņēmējam ir iespēja sniegt atgriezenisko saiti par pakalpojuma pieejamību. Jāatceras, ka pakalpojumus izmanto gan cilvēki ar invaliditāti, gan vecāka gadagājuma cilvēki, ģimenes ar maziem bērniem.

Lai pakalpojums būtu pieejams, uzņēmuma politika ir jāveido, ņemot vērā šādus principus:
• cieņa - pakalpojumus sniedz tādā veidā, kas personai ar invaliditāti ļauj saglabāt cieņu pret sevi un citu cilvēku cieņu;
• neatkarība - iespēja personai ar invaliditāti pašai rīkoties bez nevajadzīgas palīdzības vai citu iejaukšanās;
• vienlīdzīgas iespējas - pakalpojumus sniedz tādā veidā, kas ļauj personai ar invaliditāti gūt labumu no vieniem un tiem pašiem pakalpojumiem tajā pašā vietā un tādā pašā vai līdzīgā veidā kā citiem klientiem, ja vien tiem nav nepieciešams citādi, lai tie varētu saņemt pakalpojumus.
Dalība diskusijā nodrošināta LM tehniskās palīdzības projekta "Horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018. gads)" (Nr.12.1.1.0/15/TP/003) ietvaros.