gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  
augstskolu_forumi_web.png - 376.19 KB
 
Saskaņā ar Latvijas Nacionālās attīstības plānā ierakstītajiem soļiem Latvija īsteno virkni Eiropas Sociālā fonda projektu, kuru mērķis ir veicināt iekļaujošu sabiedrību un nodarbinātību. Tomēr, lai šie projekti izdotos un atstātu paliekoši ietekmi, mums pašiem ir jāspēj novērtēt Latvijas cilvēku potenciāls, neļaujot tam palikt nepamanītam cilvēka invaliditātes dēļ. Ir jāsaprot, kas iespējams pašlaik un kas nepieciešams nākotnē, lai varam teikt, ka Latvijā cilvēki ar invaliditāti var mācīties, strādāt un dzīvot sabiedrībā atbilstoši savām spējām un interesēm.

Tāpēc šoruden piecu nozaru topošie speciālisti, nevalstiskās organizācijas, darba devēji, politikas veidotāji, cilvēki ar invaliditāti un bez tās tiksies piecās Latvijas augstskolās, lai dalītos ar pieredzi, uzdotu jautājumus un meklētu idejas un praktiskus risinājumus iekļaujošai sabiedrībai.  lu_lm.png - 89.83 KB Forums “Atvērta skola – sākums atvērtai sabiedrībai”

Laiks: 2017. gada 1. novembrī no plkst. 14:00 – 17:00
Vieta: Liepājas Universitātes 227.auditorijā, Liepājā, Lielā ielā 14

Akadēmiskās zināšanas un sociālās prasmes, ko bērns iegūst skolā, pieaugot palīdz veiksmīgi iekļauties sabiedrībā un konkurēt darba tirgū. Bērniem ar invaliditāti šīs zināšanas un prasmes ir īpaši būtiskas, lai tālāk dzīvē pārvarētu šķēršļus, ko var radīt invaliditāte. Un tomēr tieši šiem bērniem skola nereti ir grūti sasniedzams mērķis. 
Ko nozīmē iekļaujoša izglītība 21. gadsimtā? Cik atvērtas ir mūsu skolas? Kāda ir skolotāja loma, iespējas un iespēju robežas? Kā skola ietekmē bērnu, un kā – bērns skolu? Uz šiem un citiem svarīgiem jautājumiem meklēsim atbildes Liepājas Universitātē, kur aicinām tikties esošos un topošos skolotājus, nevalstiskās organizācijas, izglītības politikas veidotājus un citus interesentus.
 
 

via_lm.png - 85.49 KB 
Forums “Sociālā uzņēmējdarbība kā iespēja veidot iespēju”

Laiks: 2017. gada 9. novembrī no plkst. 11:00 – 14:00
Vieta: Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultātes T 106 auditorijā, Valmierā, Tērbatas ielā 10

Līdztekus klasiskai uzņēmējdarbības motivācijai – gūt peļņu – sociālā uzņēmējdarbība piepulcē vēl vienu – iespēju darīt labu un palīdzēt risināt sabiedrībai svarīgus problēmjautājumus. Viens no šādiem risinājumiem ir darba integrācijas sociālie uzņēmumi, kas rada darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti.
Kāda ir sociālo uzņēmumu loma un iespējas iekļaujošas nodarbinātības veidošanā? Kāds atbalsts nepieciešams, lai cilvēks ar invaliditāti varētu strādāt? Un ķas nepieciešams, lai pats sociālais uzņēmums būtu veiksmīgs? Uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim atbildes Vidzemes Augstskolā, kur aicinām tikties esošos un topošos uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas, nodarbinātības politikas veidotājus un citus interesentus. 

Foruma programma  pdf.gif - 641 B  


 llu_lm.png - 90.91 KB
Forums “Iekļaujoša nodarbinātība – pienākums, privilēģija vai izdevība”

Laiks: 2017. gada 15. novembrī no plkst. 9:30 – 12:15
Vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes 212. auditorijā, Jelgavā, Svētes ielā 18

Darba spējīgā vecuma cilvēku skaits Latvijā samazinās, bet tam līdzi nedrīkstētu sarukt Latvijas uzņēmumu ambīcijas un nepieciešamība pēc labiem darbiniekiem. 
Vienlaikus ļoti daudzi no 170 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, kam ir noteikta invaliditāte, nespēj atrast darbu. Vai esam droši, ka šiem “slepenajiem resursiem” ir dota iespēja īstenot savu potenciālu?  Kādas ir iespējas parastā uzņēmumā un kad nepieciešams īpašs sociālais uzņēmums? Kāds atbalsts nepieciešams un kāds pieejams darba devējiem? Uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim atbildes Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kur aicinām tikties esošos un topošos uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas, nodarbinātības politikas veidotājus un citus interesentus.

Foruma programma  pdf.gif - 641 B  


 rsu_lm.png - 89.44 KB
Forums “Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem šodienas Latvijā”

Laiks: 2017. gada 6. decembrī no plkst. 13:30 – 16:30
Vieta: Rīgas Stradiņa universitātes Hipokrāta auditorijā, Rīgā, Dzirciema ielā 16

Līdzīgi kā vairums pasaules attīstīto valstu Latvija pakāpeniski aizstāj ilgstošās sociālās aprūpes institūcijas ar sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem, tā dodot cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem iespēju saņemt atbalstu un dzīvot patstāvīgu dzīvi sabiedrībā.
Vienlaikus cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem ir iedzīvotāju grupa, kas bieži saskaras ar līdzcilvēku neizpratni un bailēm. Kāpēc tā ir? Ko nozīmē dzīve sabiedrībā cilvēkam ar garīga rakstura traucējumiem? Un ko šis cilvēks nozīmē sabiedrībai? Uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim atbildes Rīgas Stradiņa universitātē, kur aicinām studentus, nevalstiskās organizācijas, politikas veidotājus, medijus un citus interesentus.

Foruma programma pdf.gif - 641 B 


du_lm.png - 87.85 KB 
Forums “Jaunieši ar invaliditāti darba tirgū - mīti un realitāte”

Laiks: 2017. gada 11. decembrī no plkst. 14:00 – 17:00
Vieta: Daugavpils Universitāte, 308.auditorija, Daugavpilī, Vienības ielā 13 

Kādu darbu var veikt jaunietis ar dzirdes traucējumiem, kā nodrošināt vides pieejamību jaunietim ratiņkrēslā, vai vājredzīgs jaunietis var rakstīt uz datora. Ir tik daudz jautājumu, kas biedē darba devēju brīdī, kad tiek dota iespēja pieņemt darbā jaunieti ar invaliditāti. Cik daudzi no mūsu uzskatiem ir mīti? Un vai pastāv iespējas atrisināt pavisam objektīvos un reālos ierobežojumus, ko var radīt invaliditāte? Kāds uzņēmums var kļūt par darba devēju jaunietim ar īpašām vajadzībām? Uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim atbildes Daugavpils Universitātē, kur aicinām tikties topošos karjeras konsultantus, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus, nodarbinātības politikas veidotājus un citus interesentus.
 
Foruma programma pdf.gif - 641 B


 
 esf_ansamblis.png - 37.15 KB