gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  
Tā kā ar 2018. gada 1. aprīli stāsies spēkā Sociālā uzņēmuma likums, Labklājības ministrija gatavo grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi".

Labklājības ministrija ir sagatavojusi informāciju par gaidāmajām izmaiņām sociālo uzņēmumu reģistrācijas kārtībā un finansiālā atbalsta saņemšanas nosacījumos.

Aicinām sociālos uzņēmējus, kas interesējas par finansēšanas iespējām no Eiropas Sociālā fonda pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai", iepazīties ar mūsu sagatavoto informāciju ŠEIT.