gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

Labklājības ministrija (LM) aicina pašvaldības, biedrības, nodibinājumus vai reliģiskās organizācijas no 14.maija līdz 31.maijam piedalīties projektu "Atbalsta sniegšana ārpusģimenes aprūpē esošiem jauniešiem dzīves prasmju uzlabošanai" Projekta konkursa mērķis ir sniegt emocionālu un praktisku atbalstu ārpusģimenes aprūpē esošiem jauniešiem, uzlabojot viņu saskarsmes spējas un spēju sekmīgāk iekļauties sabiedrībā pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma izbeigšanas.

Pašvaldības, biedrības, nodibinājumi vai reliģiskās organizācijas konkursā var pieteikties, iesniedzot LM nepieciešamos dokumentus, kuri norādīti projektu konkursa Atbalsta sniegšana ārpusģimenes aprūpē esošiem jauniešiem dzīves prasmju uzlabošanai" nolikumā un Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai īstenošanas kārtībā.

Ar konkursa nolikumu un projekta iesnieguma veidlapām var iepazīties un to saņemt LM katru darba dienu no plkst.8.30 līdz 17.00 Rīgā, Skolas ielā 28 (1.stāvā, iepriekš sazinoties ar LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecāko eksperti Ritu Paršovu, tālr. 67782954). Tāpat ar to var iepazīties interneta vietnes www.lm.gov.lv sadaļā „Aktuāli".

Projekta īstenošanas termiņš ir 2019.gada 30.novembris. Projektu paredzēts finansēt no valsts budžeta līdzekļiem.

Nolikums Projektam; word.gif - 648 B
1.pielikums Projekta iesniegums; word.gif - 648 B
2.pielikums Projekta budžeta tāme; excels.gif - 643 B
3.pielikums Informācija par projektā iesaistīto speciālistu darba pieredzi un kvalifikāciju; word.gif - 648 B
4.pielikums Starpatskaite; word.gif - 648 B
5.pielikums Saturiskā atskaite; word.gif - 648 B
6.pielikums Finanšu atskaite; excels.gif - 643 B
7.pielikums Nodošanas un pieņemšanas akts. word.gif - 648 B