gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sociālā palīdzība traģēdijas upuriem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodrošina:

Apbedīšanas pabalstu

  • apdrošinātā cilvēka nāves gadījumā mirušā divkāršas mēneša vidējās iemaksu algas apmērā. Pensionāra vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēja nāves gadījumā apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā divu pensiju vai atlīdzību apmērā.
    Ja apdrošinātais cilvēks bija arī pensijas vai atlīdzības saņēmējs, izmaksā vienu, apmēra ziņā lielāko pabalstu. Apgādībā bijušā ģimenes locekļa vai bezdarbnieka nāves gadījumā apbedīšanas pabalstu piešķir trīskāršā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā jeb 192,09 eiro (135 Ls). Pabalstu var pieprasīt 12 mēnešu laikā no miršanas dienas. Lai pieprasītu pabalstu, ir jāvēršas VSAA.

Apgādnieka zaudējuma pensiju

To aprēķina, ņemot vērā apgādnieka iespējamo vecuma pensiju, bet ne mazāk par 65% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta katram bērnam (41,62 eiro (29,25 Ls), invalīdam kopš bērnības 69,37 eiro (48,75 Ls). Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā. Apgādnieka zaudējuma pensiju piešķir no apgādnieka miršanas dienas, ja dokumenti iesniegti 12 mēnešu laikā pēc apgādnieka nāves.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izmaksās vienreizējās kompensācijas:

  • 7115 eiro (5000 Ls)  apmērā cietušajam cilvēkam, kurš ir saņēmis neatliekamo medicīnisko palīdzību vai ievietots stacionārā;
  • 14230 eiro (10000 Ls) apmērā par katru bojā gājušo cilvēku. Šo kompensāciju varēs saņemt bojā gājušā cilvēka laulātais un bērni vai mazbērni, ja bērnu nav. Ja bojā gājušajam cilvēkam bērnu un mazbērnu nav, tad kompensāciju saņems laulātais un vecāki vai vecvecāki, ja vecāku nav. Kompensāciju minētajiem cilvēkiem izmaksās vienādās daļās.

Cilvēki iesniegumu vienreizējās kompensācijas saņemšanai VSAA varēs iesniegt līdz 2014.gada 1.jūnijam.

Kompensācijas bojā gājušo cilvēku tuviniekiem VSAA izmaksās iespējami drīz, bet ne ātrāk kā divu mēnešu laikā pēc iesnieguma pieņemšanas. Šāda izmaksu kārtība ir saistība ar VSAA nepieciešamību pārliecināties par cilvēku identitāti. Proti, situācijās, kurās VSAA no iedzīvotāju reģistra datiem iegūs nepārprotamu pārliecību par pabalsta saņēmējiem, izmaksas veiks nekavējoties. Savukārt sarežģītākos gadījumos kompensācijas izmaksās tikai pēc tam, kad būs iegūts apliecinājums par cilvēku loku, kuriem ir tiesības uz kompensāciju. 

Kompensācijas traģēdijā cietušajiem cilvēkiem VSAA izmaksās ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iesnieguma pieņemšanas.

Rīgas Domes Labklājības departaments izmaksās vienreizējo pabalstu:

  • 14228,72 eiro (10000 Ls) apmērā bojā gājušās personas laulātajam un lejupējiem radiniekiem (bērniem, ja bērnu nav mazbērniem). Bet, ja lejupējo radinieku nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem (vecākiem, vecvecākiem).
  • 7114,36 eiro (5000 Ls) apmērā cietušajai personai, kurai traģēdijas rezultātā radušies medicīniskajā dokumentācijā fiksēti smagi veselības traucējumi, un kurai ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumu ir noteikts darbspējas zaudējums no astoņdesmit līdz simts procentu apmērā (piešķirta I invaliditātes grupa) vai noteikts darbspējas zaudējums no sešdesmit līdz septiņdesmit deviņiem procentiem (piešķirta II invaliditātes grupa).

Lai saņemtu vienreizēju pabalstu 14228,72 eiro (10000 Ls) apmērā cilvēkam jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā (Rīga, Baznīcas iela19/23) viena gada laikā pēc bojā gājušā cilvēka nāves. Jāiesniedz iesniegums par pabalsta vai tā daļas piešķiršanu, norādot pabalsta saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontu kredītiestādē, bojā gājušās personas vārdu, uzvārdu un miršanas datumu; kā arī bojā gājušā miršanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu.

Lai saņemtu vienreizēju pabalstu 7114,36 eiro (5000 Ls) apmērā, pabalsta pieprasītājs ne vēlāk kā viena gada laikā pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma izdošanas Rīgas Sociālajā dienestā iesniedz: iesniegumu, kurā norāda pabalsta saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitāma pabalsta summa; Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma kopiju, uzrādot oriģinālu.

Pabalstus izmaksās viena mēneša laikā pēc dokumentu iesniegšanas.

Savukārt Juridiskās palīdzības administrācija Zolitūdes traģēdijā cietušajiem nodrošina valsts nodrošināto juridisko palīdzību civiltiesiska rakstura strīdos (piemēram, nodarītā kaitējuma piedziņai civilprocesuālajā kārtībā). Lai saņemtu juridisko palīdzību, ar iesniegumu jāvēršas Juridiskās palīdzības administrācijā, Pils laukumā 4, Rīgā. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iespējams zvanīt uz administrācijas bezmaksas informatīvo tālruni 80001801 vai rakstīt uz elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

2. Ja iesniedzējs ir atzīstams par cietušo, kas saņēmis neatliekamo medicīnisko palīdzību vai ievietots stacionārā (kā to paredz MK 11.12.2013. rīkojuma Nr. 610 1.1.apakšpunkts), tad viņš var iesniegt VSAA iesniegumu tikai par MK 11.12.2013. rīkojuma Nr. 610 1.1.apakšpunktā paredzētās kompensācijas piešķiršanu. Savukārt par citiem zaudējumiem (morālo vai mantisko kaitējumu, piemēram, nozaudētas vai gājušas bojā personiskās mantas), atlīdzinājums ir jāpieprasa attiecīgā kriminālprocesa ietvaros, iesniedzot policijai kompensācijas pieteikumu.

Valsts nodrošināto juridisko palīdzību kriminālprocesā personām, kuras atzītas par cietušajiem ar kriminālprocesa virzītāja lēmumu, nodrošina Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Tām personām, kurām valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība (pārstāvība) nepieciešama kriminālprocesā, ar lūgumu par pārstāvības nodrošināšanu ir jāvēršas pie konkrētā kriminālprocesa virzītāja.

Papildu valsts nodrošinātām iespējām - advokātu sarakstu, kuri bez atlīdzības sniedz juridiskās konsultācijas Zolitūdes traģēdijā cietušajiem, var atrast advokatūras mājas lapā www.advokatura.lv.

Papildus informāciju par iespējamo sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem var saņemt, zvanot pa Rīgas Domes bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai 67105048. 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.