gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Labklājības ministra Jāņa Reira iniciatīva par finanšu pratības mācīšanu visiem Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētājiem bezdarbniekiem guva atzinīgu novērtējumu 7. Eiropas Savienības (ES) valstu nodarbinātības dienestu tīkla (PES) valdes sanāksmē, kas šī gada 8. un 9.jūnijā norisinājās Maltas pilsētā Sent Džuliāna un kurā Eiropas Komisijas pārstāvji kopā ar visu ES valstu nodarbinātības dienestu vadītājiem apsprieda aktuālos bezdarba mazināšanas un nodarbinātības veicināšanas jautājumus.

Labklājības ministrs Jānis Reirs uzsver: "Zināšanas par sociālo aizsardzību palīdz aizstāvēt savas tiesības. Obligātās finanšu pratības apmācības visiem darba meklētājiem ir efektīvs un ātri ieviešams risinājums, kas neprasa ne likumu grozījumus, ne milzu papildu resursus. Toties padara darba meklētājus zinošākus un, esmu pārliecināts, nesīs augļus."

Par Latvijas ieceri finanšu pratībai apmācīt visus reģistrētos bezdarbniekus informēja NVA direktore Evita Simsone, kas PES tīkla valdes sanāksmē pārstāvēja Latviju. NVA direktore uzsvēra, ka finanšu pratības apmācība nepieciešama, lai bezdarbnieki un darba meklētāji izprastu valsts un ģimenes budžeta veidošanas pamatprincipus, apzinātos nodokļu nomaksas nozīmi un atbildīgi rīkotos ne tikai ar savām finansēm, bet arī meklējot darbu un nodibinot darba tiesiskās attiecības. Apspriežot šo Latvijas iniciatīvu, Vācijas un Islandes delegāciju pārstāvji norādīja, ka finanšu pratības apguves jautājums ir cieši saistīts ar nodarbinātības dienestu klientu aktivizēšanas pasākumiem, savukārt Francijas delegācijas pārstāvis teica, ka ir jāveicina pieaugušo darba ņēmēju domāšanas veida maiņa, lai sekmētu mērķtiecīgāku mūsdienu dinamiskajā darba tirgū nepieciešamo jauno iemaņu apguvi un resursu lietderīgāku izmantošanu.

Šobrīd NVA Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros bezdarbniekiem un darba meklētājiem piedāvā tādus ar finanšu pratību saistītus seminārus kā, piemēram, «Ilgstoša bezdarba ietekme uz konkurētspēju darba tirgū un valsts garantētās pensijas apmēru» un «Mājsaimniecības un ģimenes budžeta plānošana, informācija par uzkrājumu veidošanu», taču tie skar tikai daļu no finanšu pratības jautājumiem. Lai finanšu pratības mācīšanās būtu ērti pieejama visiem NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem, Eiropas Sociālā fonda (ESF) “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros tiek izstrādāts elektroniskas apmācības modulis «Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība.», kas papildinās NVA piedāvāto elektronisko pakalpojumu klāstu. Apmācības sniegs zināšanas par valsts un sociālo budžetu, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbošanos, nodokļu nozīmi un to ietekmi uz sociālo garantiju saņemšanas iespējām, to skaitā uz bezdarbnieka pabalsta un vecuma pensijas apmēru.