gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Trešdien, 28. jūnijā, biedrības „Apeirons” telpās labklājības ministra Jāņa Reira sasauktajā Invaliditātes lietu nacionālās padomes sēdē ar ministriju, Tiesībsarga biroja, sociālo partneru un lielāko cilvēkus ar invaliditāti pārstāvošo nevalstisko organizāciju pārstāvju dalību uzsākta plašāka diskusija par nepieciešamajiem uzlabojumiem invaliditātes un darbspēju noteikšanā.

„Idejas un priekšlikumus vēlamies pārrunāt un izdiskutēt ar nevalstiskajām organizācijām, kuras pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, jo tieši šie cilvēki var vislabāk novērtēt to mērķtiecīgumu. Tāpēc šodien uzsākam plašākas diskusijas un domu apmaiņu, kas aktīvi tiks turpināta visu vasaru, lai vērtētu piemērotāko risinājumu cilvēku ar ierobežotām darbspējām integrācijai darba tirgū, sniedzot atbalstu ikdienā. Aicinu iesaistīties un dalīties ar idejām un priekšlikumiem,” uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.  

Labklājības ministrija prezentēja priekšlikumu kompleksam atbalsta pasākumu kopumam cilvēkiem, kuri, neskatoties uz veselības traucējumiem, aktīvi izmanto savas darbspējas un iekļaujas darba tirgū. Paredzētais atbalsts ietver motivēšanu un palīdzību atrast piemērotu darbu, darbavietu pielāgošanu, apmācības un subsidēto nodarbinātību, asistentu un surdotulku darba videi, atbalstu transportam nokļūšanai darba vietā, kā arī starpniecība saziņai ar darba devēju u.c.

Izstrādājot jaunus kritērijus atlikušo darbspēju noteikšanai, piedāvāts ieviest vērtējumu - pilnas darbspējas (nav to zudums), daļējas darbspējas (daļējs zudums), nav darbspēju (pilnīgs darbaspēju zudums). Pasākumu mērķgrupa ir darbspējas vecuma cilvēki ar funkcionēšanas ierobežojumiem, kuru dēļ tiem ir traucētas darba spējas. 

Izmaiņas neskar bērnus un tos, kuriem invaliditāte noteikta uz mūžu (kopumā apmēram pusi no visiem cilvēkiem ar invaliditāti).