gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Nedēļas nogalē - 1. un 2.  jūlijā - notiks Zemgales un Rīgas reģiona audžuģimeņu, adoptētāju un aizbildņu tikšanās atpūtas kompleksā “Turbas” Ikšķiles novadā. To organizē Labklājības ministrija (LM), Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) sadarbībā ar nodibinājumu “Sociālo pakalpojumu aģentūra”. Kopā ar audžuģimenēm, adoptētāju un aizbildņu ģimenēm pasākumā piedalīsies arī labklājības ministrs Jānis Reirs, Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone, LM un VBTAI pārstāvji. 

„Audžuģimenes, adoptētāji un aizbildņi ir mūsu sabiedrotie bērnu interešu aizsardzībā, mazinot un izskaužot institūciju atstātās pēdas. Ikviena šāda kopā sanākšana, viedokļu un pieredzes apmaiņa, vienlaikus ir arī iespēja savstarpēji pārrunāt, smelties spēku un jaunas idejas, kā atbalstīt un veicināt Latvijas bērnu uzaugšanu ģimeniskā vidē,” uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs. 

Pasākuma dalībnieki varēs piedalīties izglītojošās un radošās darbnīcās un darba grupās, noklausīties lekcijas par inovatīvām bērnu audzināšanas un disciplinēšanas metodēm, iepazīties ar citu vecāku pieredzi un līdzdarboties daudzveidīgās praktiskajās nodarbībās. Notiks arī ģimenes saliedējošas aktivitātes, kā arī radošie pasākumi, koncerti un dejas. Plānots, ka Zemgales un Rīgas reģiona audžuģimeņu, adoptētāju un aizbildņu tikšanās piedalīsies vairāk nekā 300 dalībnieku. 

Šogad audžuģimeņu, adoptētāju un aizbildņu tikšanās notiek četros Latvijas reģionos. Pirmā no tām jau bija Latgales reģiona tikšanās Aglonā, savukārt Vidzemes reģiona tikšanās būs 15.un 16. jūlijā Līgatnes novadā, bet Kurzemes reģiona tikšanās – 5. un 6. augustā Vaiņodē. 

2017. gada sākumā Latvijā bija 575 audžuģimenes un 3 664 aizbildņu, kuru ģimenēs kopumā atradās 5 741 ārpusģimenes aprūpē esošie bērni.