gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

No 12. līdz 14. jūlijam Lubānas novadā, Latvijas Valsts mežu atpūtas un tūrisma centrā „Ezernieki” notiks jau ceturtā sociālo darbinieku Vasaras skola, ko organizē Labklājības ministrija (LM). Vasaras skolas tēma būs – Latvijas Sociālo darbinieku ētikas kodeksa pārskatīšana un aktualizēšana. 

Šogad Vasaras skolas formāts būs īpašs ar to, ka uz to aicināti sociālie darbinieki, kas pārstāv dažādas profesionālās organizācijas, strādā ikdienā ar dažādām mērķa grupām un veic sociālo darbu ne tikai sociālajos dienestos, bet arī dažādās citās institūcijās, t.sk. krīzes centros, patversmēs veselības aprūpes iestādēs u.c.

Pasākuma laikā tā dalībnieki diskutēs par Latvijas Sociālo darbinieku ētikas kodeksa satura pārskatīšanu un aktualizēšanu, kā arī interaktīvā, kreatīvā, radošā veidā caur mākslas terapijas veidiem gūs iespēju pilnveidot savas profesionālās kompetences un personiskās kvalitātes. 

Jau 2016. gada pavasarī LM uzsāka diskusiju ciklu par to, ko saprotam ar jēdzienu “ētika” sociālajā darbā, un kāda nozīme profesionālajā darbībā ir ētikas kodeksam. 2017. gada marta konferencē “Profesionālā integritāte sociālajā darbā II: Ētika sociālajā darbā”, tika turpinātas sarunas par  profesionālo integritāti un tai atbilstošu rīcību saskaņā ar sociālā darba profesijas vērtībām un pamatprincipiem. Papildus ir notikušas sociālās jomas profesionāļu un sociālo darbinieku izglītotāju tikšanās un diskusijas par Latvijas Sociālo darbinieku ētikas kodeksa pārskatīšanu un aktualizēšanu, harmonizējot ētikas kodeksu ar starptautisko sociālā darba definīciju un jaunākajiem sociālo darbinieku kopienas paustajiem sociālā darba attīstības jautājumiem.