gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Noslēgusies Labklājības ministrijas (LM) organizētā sociālo darbinieku Vasaras skola, kas šogad notika jau ceturto reizi. 

Vasaras skolā piedalījās sociālie darbinieki no Sociālo darbinieku biedrības, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības, Klīnisko sociālo darbinieku asociācijas, sociālo dienestu darbinieki, kuri līdz šim nebija piedalījušies nevienā LM organizētajā Vasaras skolā. Šogad Vasaras skolā īpaši aicināti bija visu gadu labākie sociālie darbinieki.

Pasākumā pavisam piedalījās 50 sociālie darbinieki, kas pārstāv dažādas profesionālās organizācijas, strādā ikdienā ar dažādām mērķa grupām un veic sociālo darbu ne tikai sociālajos dienestos, bet arī dažādās citās institūcijās, t.sk. krīzes centros, patversmēs, veselības aprūpes iestādēs, u.c.

Vasaras skolas tēma bija Latvijas Sociālo darbinieku ētikas kodeksa aktualizēšana. Trīs dienu laikā dalībnieki diskutēja un strādāja darba grupās, lai sagatavotu priekšlikumus Latvijas Sociālo darbinieku ētikas kodeksa satura pārskatīšanai un aktualizēšanai, kā arī interaktīvā, kreatīvā, radošā veidā caur mākslas terapijas veidiem guva iespēju pilnveidot savas profesionālās kompetences un personiskās kvalitātes. Skolas dalībnieki bija vienisprātis, ka šāda sevis pilnveidošana ir ļoti produktīva, tāpēc sociālo darbinieku Vasaras skola notiks arī nākamajā gadā.

"Sociālais darbs ir ar un par cilvēkiem. Mūsdienās augsti kvalificēti un pieredzes bagāti sociālie darbinieki ir ne tikai nozīmīgs darbinieks pašvaldībās, bet arī neatņemama nevalstisko un citu organizāciju sastāvdaļa. Vasaras skola, kā arī citas iespējas pilnveidot savas zināšanas un prasmes tikts piedāvātas regulāri, lai ikvienam Latvijas sociālajam darbiniekam būtu iespēja pilnveidoties pašam un celt savas nozares prestižu," uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.

Sociālo darbinieku Vasaras skolas tika organizēta par valsts budžeta līdzekļiem, lai veicinātu sociālo darbinieku profesionalitāti, sociālā darba profesijas pārstāvju personības attīstību un izaugsmi. Šogad Sociālo darbinieku vasaras skola notika no 12. līdz 14. jūlijam Lubānas novadā, Latvijas Valsts mežu atpūtas un tūrisma centrā „Ezernieki”.