gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Ceturtdien, 3. augustā, valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Labklājības ministrijas (LM) sagatavotais likumprojekts " Par Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbību pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu".

Eiropas Padomes „Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu" mērķis ir novērst un izskaust vardarbību pret sievietēm, novērst un izskaust vardarbību ģimenē. Ar konvenciju tiek izveidots visaptverošs un daudzpusīgs tiesiskais regulējums nolūkā aizsargāt sievietes no visu veidu vardarbības, mazināt un izskaust vardarbību ģimenē.

„Izpratnei par to, ka jebkāda veida vardarbība pret sievietēm, vardarbība ģimenē nav pieņemama, ir jākļūst var vispārpieņemtu normu. Stambulas konvencijas uzdevums ir ne tikai sakārtot un pilnveidot likumdošanu, bet arī veikt plašu izskaidrojošo darbu," uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.

2016. gada 10. maijā Ministru kabinets (MK) apstiprināja LM sagatavoto konceptuālo ziņojumu „Par Latvijas pievienošanos Konvencijas Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu". MK pilnvaroja labklājības ministru Jāni Reiru parakstīt konvenciju, kas notika 2016. gada 18. maijā. Savukārt līdz 2017. gada 1. septembrim LM tika deleģēts sagatavot un MK iesniegt likumprojektu par konvencijas ratificēšanu.

Jebkuras konvencijas ratificēšanā ir noteikti soļi. Tās parakstīšana norāda uz valsts interesi un apņemšanos kļūt par konvencijas dalībvalsti.
Savukārt to ratificējot, Latvija apliecina savu apņēmību mērķtiecīgi turpināt strādāt pie vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanas un apkarošanas pasākumiem.

Konvencija papildina citus Latvijai saistošus starptautiskus cilvēktiesību dokumentus, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, ANO Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu, Lisabonas līgumu, Eiropas Savienības pamattiesību hartu u.c. Tāpat pēdējo gadu laikā veiktas būtiskas izmaiņas un konsekventi grozījumi Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tostarp, Krimināllikumā, Kriminālprocesa likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā u.c.

Papildu informācija:
Sabiedrības kopējām vērtībām un normām ir liela ietekme uz it kā personisku vardarbības problēmu ģimenē. Latvijā 36% iedzīvotāju pazīst kādu savā tuvākajā apkārtnē, kas cieš no vardarbības ģimenē. Savukārt 31% iedzīvotāju piekrīt apgalvojumam, ka vardarbība ģimenē ir privāta lieta un tā jārisina ģimenes ietvaros.

Infografika: stambulas-konvencija-infografiks.png - 462.56 KB