gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Ceturtdien, 27. jūlijā, labklājības ministrs Jānis Reirs tikās ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vadītāju Evitu Simsoni, direktores vietniecēm Aigu Balodi un Kristīni Stašāni, lai pārrunātu aktualitātes jauniešu bezdarba mazināšanā.

Tikšanās laikā tika pārrunāta jauniešu nodarbinātības veicināšana, kas ir viena no NVA darbības prioritātēm. NVA redzeslokā nonākušais jaunietis bezdarbnieks lielākoties ir ar zemu izglītības līmeni, savukārt vairāk nekā pusei bijusi iepriekšējā darba pieredze. Tāpēc svarīgi jau kopš skolas sola palīdzēt orientēties mūsdienu darba tirgū.

„NVA ir izdevies mazināt jauniešu bezdarbu, un aktīvi tiek turpināts strādāt pie tā, lai jaunietim būtu pieejams ērts un saprotams ceļš līdz darba vietai. Apmācības un prasmju pilnveidošana jāturpina, plānojot un ieviešot secīgi un sasaistot ar reālām darba iespējām atbilstoši pieprasījumam visā Latvijā,” uzsvēra labklājības ministrs Jānis Reirs.

Pēdējo vairāk nekā triju gadu laikā jauniešu bezdarbs ir ievērojami samazinājies (no 01.01.2014 līdz 30.06.2017 jauniešu bezdarbnieku skaits samazināties par 6968). NVA dati liecina, ka sešu mēnešu laikā pēc pirmās darba pieredzes iegūšanas šogad darbā iekārtojušies 88,8% jauniešu, savukārt pēc iesaistīšanās subsidētajās darba vietās darbā iekārtojušies 82% jauniešu.

Tāpat labklājības ministrs uzsvēra ciešas sadarbības nepieciešamību ar darba devējiem valsts pārvaldē un nevalstiskajā sektorā, norādot, ka jau šobrīd ir izveidota laba sadarbība ar Latvijas Sarkano Krustu, Liepājas Neredzīgo biedrību un citām nevalstiskajām organizācijām, kā arī Tiesu administrāciju un citām valsts un pašvaldību iestādēm.