gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Plānots ieviest elektronisku informācijas apmaiņu starp Latvijas un citu Eiropas valstu kompetentajām institūcijām sociālās apdrošināšanas jomā.

To paredz Labklājības ministrijas un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) sagatavotais Ministru kabineta (MK) informatīvā ziņojuma projekts "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" 2017. gada darba programmas ietvaros līdzfinansētā projekta īstenošanai". Informatīvā ziņojuma projekts ceturtdien, 3. augustā, izsludināts valsts sekretāru sanāksmē.

Ieviešot elektronisku informācijas apmaiņu starp Eiropas valstu kompetentajām institūcijām sociālās apdrošināšanas jomā, ir paredzēts uzlabot VSAA un Nacionālā veselības dienesta elektroniskās informācijas struktūru - tiks efektivizēta datu apmaiņa, samazināts manuāli ievadāmās informācijas apjoms, kā arī palielināts datu aizsardzības līmenis.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 2,632 milj. eiro apmērā, no tām Eiropas Komisijas finansējums 75% jeb 1,974 milj. eiro, savukārt Latvijas līdzfinansējums - 25% jeb 0,658 milj. eiro.