gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Trešdien, 16. augustā, labklājības ministrs Jānis Reirs sasauca pirmo Bērnu lietu sadarbības padomi, kurā pārrunāja un iezīmēja turpmākos nepieciešamos un plānotos soļus, lai sistēmiski un konstruktīvi izvērtētu un pilnveidotu bērnu aizsardzības sistēmu Latvijā.

“Jau šobrīd nevalstiskās organizācijas ir iedzīvinājušas un īstenoto efektīvus risinājumus, pakalpojumus un atbalstu bērniem dažādās situācijās. Vēlos, lai arī valsts pārvaldes un pašvaldības prastu tos pārņemt un efektīvi izmantot. Bērnu lietu padomi redzu kā reālu vietu un praktisku instrumentu, kur vienkopus pulcēt labākās zināšanas un pieredzi – augstākā līmeņa padomdevēju, lai izstrādātu un ieviestu vienotu ceļa karti kopējam valsts līmeņa starpnozaru plānam,” uzsvēra labklājības ministrs Jānis Reirs, aicinot gan augsta līmeņa pārstāvjus, gan ekspertus un sabiedrībā aktīvus cilvēkus dalīties ar labām idejām, priekšlikumiem un risinājumiem, motivējot valsts pārvaldi tos iedzīvināt praksē.

Jau pirmajā sēdē tika uzklausīti vērtīgi padomi un pieņemts lēmums apskatāmo jautājumu loku paplašināt, iekļaujot arī atsevišķus bērnu veselības un izglītības jautājumus. Turpmākais padomes darbs plānots, apkopojot priekšlikumus un idejas, veidojot konkrētu tēmu domnīcas, kuru ietvaros diskutēt, analizēt un vienoties par labākajiem un bērnu interesēm atbilstošākajiem risinājumiem. 

Bērnu lietu sadarbības padomes misija būs sekot, lai, valsts un pašvaldību politiku plānojot un projektus īstenojot, uzmanības, rīcības un atbildības centrā būtu bērns. Padomes sastāvu veido nevalstiskās organizācijas, Tiesībsargs, valsts Prezidenta kanceleja, ministri un ministriju pārstāvji, nozares eksperti un sabiedrībā atzīti viedokļa līderi.
 
Papildinformācijai: Labklājības ministrijas iniciatīvas ārpusģimenes aprūpes stiprināšanai 2018. gadā:
Adoptētājiem pārskatīt atlīdzību par adoptējamā bērna līdz astoņu gadu vecumam aprūpi, sasaistot to ar sociālo iemaksu apmēru.
 
Audžuģimenēm:
  • Palielināt pabalstu bērna uzturam, nosakot to dubultā minimālo uzturlīdzekļu apmērā;
  • Pilnveidot sociālo iemaksu sistēmu pensiju, invaliditātes un bezdarba apdrošināšanai;
  • Pārskatīt finansiālo atlīdzību, ņemot vērā bērnu skaitu ģimenē,
  • Pakāpeniski ieviest specializēto audžuģimenes (krīzes situācijām, bērniem līdz trīs gadu vecumam, bērniem ar funkcionāla vai garīga rakstura traucējumiem, smagā vardarbībā cietušiem);
  • Izveidot reģionālās aģentūras un atbalsta centrus.