gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Piektdien, 11. augustā, labklājības ministrs Jānis Reirs atklāja preses konferenci par jauniešu nodarbinātību un Nodarbinātības valsts aģentūras  īstenoto Eiropas Savienības fonda projektu “Jauniešu garantijas”, tā rezultātiem un turpmāk plānoto.

„Jaunieši, kuri iepriekš nestrādāja un nemācījās, ir auditorija, kur paliekošu rezultātu var sasniegt tikai ar rūpīgu darbu un individuālu pieeju ikvienam dalībniekam,” akcentēja labklājības ministrs Jānis Reirs, norādot, ka nodarbinātības veicināšana un praktiskais atbalsts cilvēkam ir jāveido atbilstoši mūsdienu prasībām, kad centrā ir cilvēks, bet apkārt viegli sasniedzami un izprotami pakalpojumi un atbalsts.

Kopš programmas uzsākšanas 2014. gadā Latvijas jauniešu bezdarba līmenis ir nokrities zem Eiropas Savienības vidējā rādītājā, tāpēc Latvijai starptautiskais finansējums pēc 2018. gada vairs nepienāktos. Labklājības ministrs uzsvēra, ka sarunās ar Eiropas Komisiju rasta iespēja turpināt programmu līdz pilnīgai finansējuma apguvei. Savukārt tālāk atbalstu jauniešu nodarbinātības veicināšanai plānots integrēt kopējās bezdarbnieku atbalsta programmās. 

Pateicoties „Jauniešu garantijas” projektam, kopš tā īstenošanas:
  • 31 736 bezdarbnieki vecumā līdz 29 gadiem ir iekārtojušies patstāvīgā darbā;
  • 406 jaunieši ieguvuši pirmās darba pieredzes atbalstu pie darba devējiem;
  • 1 618 jauniešu guva iespēju strādāt subsidētajās darba vietās;
  • 3443 jauniešu darba pieredzi ieguva, strādājot sabiedrības labā nevalstiskajās organizācijās;
  • 9 751 jauniešu apguva darba tirgū pieprasītās profesionālās un neformālās izglītības programmas;
  • 1 912 ar iespējamo nākotnes profesijas iepazinās pasākumā "Darbnīcas jauniešiem";
  • projekta karjeras konsultanti snieguši 123 781 karjeras konsultācijas.

„Jauniešu garantija” ir Nodarbinātības valsts aģentūras īstenots, Eiropas Sociālā fonda nacionālā līmeņa projekts ar mērķi sekmēt jauniešu bezdarbnieku nodarbinātību, apmācot jauniešus un ļaujot iegūt praktisku pieredzi darba vietās.
 
 
Infografika:vizualis_jauniesu_garantija.png - 488.25 KB