gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Karjeras konsultācijas 

Cilvēki, kuriem ir aktuāla piemērotas profesijas un tai atbilstoša darba izvēle, kā arī karjeras plānošana, Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) var saņemt bezmaksas karjeras konsultācijas.

Konsultācijas izglītības un profesijas izvēlē, karjeras plānošanā un darba meklējumos var saņemt:
 • NVA reģistrētie bezdarbnieki;
 • darba meklētāji;
 • cilvēki, kuriem ir aktuāla karjeras plānošana - strādājošie, skolnieki, studenti un citi.

NVA piedāvā individuālās un grupu karjeras konsultācijas:

Individuālo konsultāciju veidi:

 • Individuālā karjeras konsultācija - profesionālās piemērotības, personības iezīmju un profesijas iezīmju izpēte, alternatīvu profesiju meklēšana, individuālā karjeras plāna sastādīšana, sagatavošanās darba intervijai, palīdzība CV un motivācijas vēstules izveidē.
 • Individuālā diagnosticējošā konsultācija - profesionālo slieksmju noteikšana, domāšanas īpatnību, darbaspēju izpēte un to atbilstība profesionālajām iecerēm.
Grupu konsultāciju veidi:
 • Grupas karjeras konsultācija – karjeras veidošanas problēmu risināšana, informācija par izglītības iegūšanas un karjeras veidošanas iespējām, profesionālo kompetenču atbilstības izpēte darba tirgus prasībām.
 • Grupas informatīvā karjeras konsultācija - informācija par aktualitātēm darba tirgū, izvēlētās profesijas prasībām un izglītības iespējām Latvijā.
Būtiskākās lietas, kas jāņem vērā, izvēloties profesionālās karjeras virzienu un profesiju:
 • profesijai jābūt interesantai un saistošai;
 • profesijai jāatbilst cilvēka spējām;
 • darba iespējas izvēlētajā profesijā.
Galvenās prasības, kas jāņem vērā, meklējot darbu:
 • atbilstoša kvalifikācija, profesionālais līmenis;
 • pareizi noformēti darbā pieteikšanās dokumenti - CV, motivācijas vēstule, Europass CV;
 • labas saskarsmes iemaņas;
 • izpratne par darba intervijas norisi.

Papildu informācija par karjeras konsultācijām pieejama NVA mājaslapā: http://www.nva.gov.lv/karjera/.