gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sociālās iemaksas

Katrs cilvēks var saskarties ar sociālā riska situācijām, kas var radīt gan materiālus, gan fiziskus un morālus zaudējumus. Šādi riski ir, piemēram, bezdarbs, nelaimes gadījumi darbā vai arodslimība, invaliditāte un citi.

Cilvēkiem, kas veic sociālās iemaksas, daļēju ienākumu aizvietojumu, zaudējot darba ienākumus sociālā riska situācijās, garantē valsts sociālās apdrošināšanas sistēma.

Tas nozīmē, ka sociāli apdrošinātiem cilvēkiem, kuri veic sociālās apdrošināšanas iemaksas no saviem darba ienākumiem, ir tiesības saņemt attiecīgus sociālās apdrošināšanas pakalpojumus - pensijas, pabalstus un atlīdzības. Tos cilvēkiem izmaksā atkarībā no viņu veiktajām sociālajām iemaksām - jo lielāki bijuši ienākumi, no kuriem veiktas iemaksas, jo attiecīgi lielāks arī pabalsta, pensijas vai atlīdzības apmērs.

Vispārīgā gadījumā darba ņēmējs ir apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem - pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu, darba negadījumu apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, kā arī vecāku apdrošināšanai. No 2018.gada 1.janvāra ir spēkā jauns sociālās apdrošināšanas veids - veselības apdrošināšana, kas personai dod tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

Sociālās apdrošināšanas iemaksu likme šai gadījumā 2020. gadā ir 35,09%, no kuriem darba devējs maksā 24,09%, bet darba ņēmējs -11,00%. Iemaksu likme sadalās pa sociālās apdrošināšanas veidiem šādi:

• valsts pensiju apdrošināšanai - 24,50%;
• sociālajai apdrošināšanai pret bezdarbu - 1,84%;
• sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām - 0,53%;
• invaliditātes apdrošināšanai - 2,23%;
• maternitātes un slimības apdrošināšanai - 3,65%;
• vecāku apdrošināšanai - 1,34%;
• veselības apdrošināšanai - 1,00%
Cilvēka ienākumus, no kuriem tiek maksātas sociālās apdrošināšanas iemaksas, sauc par sociālo iemaksu objektu.

 2020.gadā maksimālais sociālās apdrošināšanas iemaksu objekts ir 62 800 euro.