gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Padomes 2004. gada 13. decembra direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu

Direktīvas mērķis ir īstenot vienlīdzīgas attieksmes principu pret vīriešiem un sievietēm, lai cīnītos pret tiešu un netiešu dzimumu diskrimināciju attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, kā arī preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu.

Direktīva attiecas uz visām personām, kas sniedz publiski pieejamas preces un pakalpojumus (gan privātajā, gan publiskajā sektorā), kurus piedāvā ārpus privātās vai ģimenes dzīves, bet tā neattiecas uz masu saziņas līdzekļu un reklāmas saturu un izglītību, kā arī uz nodarbinātības, profesionālās darbības un pašnodarbinātības jautājumiem. Tādējādi direktīvas darbības joma ietver, piemēram, pieeju sabiedriskām telpām un mājokļiem, finanšu pakalpojumus (tai skaitā privāto un brīvprātīgo apdrošināšanu), transportu u.c. profesionālos un tirdzniecības pakalpojumus.

Direktīva pieļauj atšķirīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem, ja preču piegāde un pakalpojumu sniegšana vienīgi vai galvenokārt viena dzimuma pārstāvjiem ir attaisnota ar leģitīmu mērķi (piemēram, patversmju izveidošana viena dzimuma pārstāvjiem, lai aizsargātu ar dzimumu saistītas vardarbības upurus; dalība viena dzimuma brīvprātīgās organizācijās, lai veicinātu sieviešu vai vīriešu intereses; dalība viena dzimuma privātos klubos, ievērojot biedrošanās brīvību; viena dzimuma sporta pasākumu organizēšana u.tml.).  

Attiecībā uz apdrošināšanas un ar to saistītiem finanšu pakalpojumiem direktīva paredz, ka dalībvalstīm jānodrošina, ka dzimuma faktora izmantošana prēmiju un apdrošināšanas izmaksu aprēķināšanā nerada atšķirības indivīdu prēmijās un apdrošināšanas izmaksās (tas attieksies uz visiem jaunajiem līgumiem, kas tiks noslēgti pēc direktīvas pārņemšanas dienas). Tomēr dalībvalstīm ir tiesības līdz pārņemšanas dienai izlemt, ka atšķirības indivīdu prēmiju un apdrošināšanas izmaksu aprēķināšanā ir pieļaujamas gadījumos, kad dzimuma kā noteicošā faktora izmantošana riska novērtēšanā balstās uz atbilstošiem un precīziem aktuārajiem un statistikas datiem. Taču šo izņēmumu dalībvalstis nedrīkstēs attiecināt uz izmaksām, kas ir saistītas ar grūtniecību un maternitāti (lai šajā jomā novērstu atšķirības indivīdu prēmijās un apdrošināšanas izmaksās,  dalībvalstis drīkst noteikt līdz 2 gadiem ilgu pārejas periodu pēc direktīvas pārņemšanas dienas).  

Saskaņā ar direktīvas prasībām dalībvalstīm būs jānodrošina arī sankciju piemērošana pret vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumiem (sankcijas var ietvert kompensācijas izmaksu cietušajam).

Direktīvas prasības dalībvalstīm ir jāpārņem līdz 2007. gada 21.decembrim.

Padomes 2004.gada 13.decembra direktīva 2004/113/EK, ar kutu īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu.pdf.gif - 641 B

Kontaktpersona:
A.Gaile, Venlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītājas vietniece (tālr. 67021625, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)