gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā

2017.gada 21.decembrī Eiropas Komisija publicēja Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā (turpmāk - direktīvas projekts). Līdz šim spēkā ir Padomes direktīva 91/533/EEK par darba devēja pienākumu informēt darbiniekus par darba līguma vai darba attiecību nosacījumiem, tomēr kopš tās pieņemšanas darba tirgus ir būtiski mainījies.

Ņemot vērā izmaiņas ekonomiskajā situācijā, jaunu uzņēmējdarbības modeļu un līdz ar to arī jaunu nodarbinātības formu izveidi, rodas arī nestabilitāte un pārredzamības trūkums darba attiecībās. Neatbilstošs tiesiskais regulējums pakļauj „nestandarta" nodarbinātības veidos strādājošos neskaidrai vai negodīgai praksei un apgrūtina tiesību īstenošanu. Šī direktīvas prjekta mērķis ir veicināt drošāku un paredzamāku nodarbinātību, vienlaikus nodrošinot darba tirgus pielāgoties spēju.

Direktīvas projektā tiek uzskaitīta ar darba attiecībām saistītā informācija, kuru darba devējam obligāti jāsniedz darbiniekam. Vienlaikus tiek paredzēts, ka informācija dokumenta veidā jāsniedz darbiniekam individuāli ne vēlāk kā pirmajā darba attiecību dienā (līdz šim - divu mēnešu laikā). Vienlaikus par visām izmaiņām darba attiecībās darbinieks ir jāinformē ne vēlāk kā dienā, kad šīs izmaiņas stājas spēkā.

Direktīvas projekts nosaka, ka dalībvalstij jānodrošina, ka darbinieku nevar atlaist vai pret viņu piemērot citus pasākumus ar līdzīgu iedarbību, pamatojoties uz to, ka darbinieks ir īstenojis direktīvā paredzētās tiesības. Darba devējam ir pienākums pierādīt, ka atlaišanas pamatā bijuši citi objektīvi iemesli.

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā 


Kontaktpersona:
Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece Ineta Vjakse (tālr.67021570, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)