gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Kas ir Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē?
 
Katra Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts rotācijas kārtībā uz sešiem mēnešiem kļūst par prezidējošo valsti un vada ES Padomes darba norisi. Prezidentūra ir iespēja katrai ES dalībvalstij neatkarīgi no tās lieluma vai iestāšanās laika ES ietekmēt ES dienaskārtību un vadīt tās darbu.

Prezidentūra organizē un vada ES Padomes, COREPER (Pastāvīgo pārstāvju jeb ES dalībvalstu vēstnieku komiteja) un darba grupu sanāksmes. Prezidentūras uzdevums ir būt godīgam un neitrālam sarunu starpniekam. Plānots, ka dažādu sanāksmju un citu pasākumu skaits pusgada laikā Briselē un Luksemburgā var būt ap 1500, bet Latvijā līdz 200.

Tāpat prezidentūras uzdevums ir veikt koordinācijas funkcijas ES Padomē, pārstāvēt ES Padomi Eiropas Parlamentā, sadarboties ar citām dalībvalstīm un ES Padomes Ģenerālsekretariātu, kā arī Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un Eiropadomes priekšsēdētāju. Prezidentūra reprezentē ES Padomi attiecībās ar Eiropas Komisiju, kā arī pārstāv ES Padomi ārpus ES.

Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē norisinājās no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam.