gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Trio prezidentūra

Trio prezidentūra nozīmē, ka prezidentūra tiek īstenota, sadarbojoties trim dalībvalstīm, kuras uzņemas prezidentūru viena pēc otras. Trio prezidentūru 2014.gada 1.jūnijā ievada Itālija, tai seko Latvija un 2015.gada otrajā pusē noslēdz Luksemburga.

2014.gada 24.jūnijā ES Vispārējo lietu padome apstiprināja nākamo ES Padomē prezidējošo valstu trio - Itālijas, Latvijas un Luksemburgas - sagatavoto ES Padomes darba programmu 18 mēnešiem.
 
ES Padomes mērķis nākamajiem 18 mēnešiem ir pilnībā pārvarēt ekonomisko un finanšu krīzi un veicināt ES izaugsmi, stiprināt ES spēju radīt jaunas darbavietas un izmanot digitālās vides potenciālu, kā arī nodrošināt pamattiesības un spēlēt adekvātu lomu strauji mainīgajā pasaulē. Trio darba programmā ir integrēti Latvijas prezidentūras prioritārie virzieni un aktuālie jautājumi.