gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Marta sanāksmju darba kārtība


18.marts
 
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes direktīvu 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Egita Šķibele
23.marts
 
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa, Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Agnese Gaile un Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā referente Natālija Pīlipa
26.marts
 
Eiropas Komisijas informācija par invaliditātes jautājumiem
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele un Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa
30.marts
 
Padomes secinājumu projekts par vienlīdzīgām ienākumu iespējām sievietēm un vīriešiem: pensiju atšķirību starp sievietēm un vīriešiem mazināšana
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa, Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Agnese Gaile un Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākais eksperts Maksims Ivanovs