gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Jūnija sanāksmju darba kārtība


8.jūnijs
  • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par Eiropas Platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarētā darba novēršanā un atturēšanai no tā
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele, Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis un Starptautiskās sadarbības un ES politikas departamenta direktora vietniece Ina Elksne

30.jūnijs
  • Latvijas prezidentūras rezultāti
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa, Egita Šķibele un Linda Pauga