gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Nodarbinātības komitejas 2017.gada darba plāns

Nodarbinātības komiteja ir sagatavojusi darba plānu 2017.gadam, kurā kā prioritāri ir ietverti šādi jautājumi:

  1. Eiropas semestris– Nodarbinātības komiteja kopā ar Sociālās aizsardzības komiteju sagatavos Padomes secinājumus par Ikgadējo izaugsmes ziņojumu, veiks daudzpusējo uzraudzību attiecībā uz dalībvalstu specifiskajām rekomendācijām, kā arī diskutēs par iespējamajām izmaiņām nodarbinātības vadlīnijās;
  2. Eiropas Sociālo tiesību pīlārs– Nodarbinātības komiteja pievērsīs uzmanību šim jautājumam un sniegs savu ekspertīzi, ja tā būs nozīmīga jautājuma virzībai;
  3. Ekonomikas un monetārā savienība / Eiropas Savienības ilgtermiņa stratēģija– Nodarbinātības komiteja sniegs viedokli par Eiropas Komisijas 2017.gada plāniem attiecībā uz Ekonomikas un monetāro savienību, kā arī diskusijām par Eiropas Savienības ilgtermiņa stratēģiju pēc „Eiropa 2020” stratēģijas;
  4. G20 – Nodarbinātības komiteja plāno turpināt sekot līdzi darbam G20 ietvaros;
  5. Padomes ieteikumu uzraudzība– Nodarbinātības komiteja uzraudzīs Padomes ieteikuma par jauniešu garantiju un Padomes ieteikuma par ilgstošo bezdarbnieku integrāciju darba tirgū īstenošanu;
  6. Sadarbība ar sociālajiem partneriem– Nodarbinātības komiteja turpinās sadarbību ar sociālajiem partneriem gan Eiropas semestra kontekstā, gan Trīspusējā sociālā samita ietvaros.