gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

2.aprīlis

 •  Padomes secinājumu projekts par ģimenei draudzīgu politiku nozīmi Eiropā un Ģimeņu alianses izveidošanu
 • Padomes secinājumu projekts par to, kā dalībvalstis un Eiropas Savienības iestādes īsteno Pekinas Rīcības platformu: indikatori par sieviešu izglītību un apmācību

17.aprīlis

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr.1408/71 par sociālās drošības shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā (Dažādi grozījumi 2006.gadā)
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas groza regulu 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu un papildina tās XI pielikumu

18.aprīlis

Padomes rezolūcijas projekts par jauno Kopienas stratēģiju par veselības aizsardzību un drošību darbā 2007.-2012.gadam

19.aprīlis

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par papildpensiju tiesību pārvietojamības uzlabošanu

24.aprīlis

 • Padomes secinājumu projekts par ģimenei draudzīgu politiku nozīmi Eiropā un Ģimeņu alianses izveidošanu
 • Padomes secinājumu projekts par to, kā dalībvalstis un Eiropas Savienības iestādes īsteno Pekinas Rīcības platformu: indikatori par sieviešu izglītību un apmācību

25.aprīlis

 • Padomes lēmuma projekta par vadlīnijām dalībvalstu nodarbinātības politikām
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr.1408/71 par sociālās drošības shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā (Dažādi grozījumi 2006.gadā)
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas groza regulu 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu un papildina tās XI pielikumu

30.aprīlis

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par papildpensiju tiesību pārvietojamības uzlabošanu