gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

2.oktobris

Komisijas paziņojums „Veicinot jauniešu pilnīgu līdzdalību izglītībā, nodarbinātībā un sabiedrībā"

Komisijas darba dokuments „ES ziņojums par attīstības politiku saskaņotību"

sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere

5.oktobris

Padomes rezolūcijas projekts par Eiropas Vienādu iespēju gada visiem (2007) izvērtējumu

8.-9.oktobris

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību

sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova, Sociālās apdrošināšanas departamenta Starptautisko līgumu un attiecību nodaļas vadītāja Dace Zabiņako un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu nodaļas vadītāja Jevgēņija Briķe

12.oktobris

Padomes secinājumu projekts par pārskatu attiecībā uz Pekinas Rīcības platformas ieviešanu: indikatori par sievietēm un nabadzību

sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere

16.oktobris

Padomes secinājumu projekts par līdzsvarotām sieviešu un vīriešu lomām nodarbinātībā, izaugsmē un sociālajā kohēzijā

sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere

18.-19.oktobris

Grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par minimālajām prasībām darba ņēmēju mobilitātes sekmēšanai, uzlabojot papildpensiju tiesību iegūšanu un saglabāšanu

sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova un Sociālās apdrošināšanas departamenta Starptautisko līgumu un attiecību nodaļas vadītāja Dace Zabiņako

23.oktobris

Grozītais Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pagaidu darbinieku darba apstākļiem

sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere

24.oktobris

Padomes secinājumu projekts par Komisijas paziņojumu par aktīvu iekļaušanu

sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

25.oktobris

Padomes rezolūcijas projekts par Eiropas Vienādu iespēju gada visiem (2007) izvērtējumu

sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

30.-31.oktobris

  • Grozītais Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par minimālajām prasībām darba ņēmēju mobilitātes sekmēšanai, uzlabojot papildpensiju tiesību iegūšanu un saglabāšanu
  • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību
  • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas groza regulu 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu un papildina tās XI pielikumu

sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova, Sociālās apdrošināšanas departamenta Starptautisko līgumu un attiecību nodaļas vadītāja Dace Zabiņako un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu nodaļas vadītāja Jevgēņija Briķe