gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

6.februāris

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par Eiropas nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas gadu (2010.gads)

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

11.februāris

Padomes rezolūcijas projekts par personu ar invaliditāti situāciju Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

15.februāris

 • Padomes lēmuma projekts par dalībvalstu nodarbinātības politiku vadlīnijām
 • Padomes rezolūcijas projekts par personu ar invaliditāti situāciju Eiropas Savienībā
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere un nozares padomniece Renata Orlova 

19.februāris

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par Eiropas nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas gadu (2010.gads)

 •  sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

20.-21.februāris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas groza regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu pielikumus
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova, Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta Starptautisko līgumu un attiecību nodaļas vadītāja Dace Zabiņako un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu daļas vadītāja Jevgēņija Briķe