gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Jūlija sanāksmju darba kārtība 

4.jūlijs

 • Francijas prezidentūras darba plāna prezentācija
 • Atjaunotās sociālās programmas prezentācija
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere un Renata Orlova

7.-8.jūlijs

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova, Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta Starptautisko līgumu un attiecību nodaļas vadītāja Dace Zabiņako un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu daļas vadītāja Jevgēņija Briķe

8.jūlijs (pēcpusdiena)

Padomes secinājumu projekts par Pirmo ES-Vidusjūras (EUROMED) valstu nodarbinātības un darba ministru konferenci Marakešā 2008.gada 9.-10.novembrī

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere

17.jūlijs

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (Pārstrādāta redakcija)

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere

18.jūlijs

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Juridiskās nodaļas vadītāja Dace Šulmane

22.-23.jūlijs

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

23.jūlijs 

Padomes secinājumu projekts par Pirmo ES-Vidusjūras (EUROMED) valstu nodarbinātības un darba ministru konferenci Marakešā 2008.gada 9.-10.novembrī

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere