gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Decembra sanāksmju darba kārtība

15.decembris

  • Nodarbinātības politikas un makroekonomisko šķēršļu novēršana
  • Eiropas stratēģijas, lai veicinātu vienādas attieksmes principu un sociālo iekļaušanu kopienās, kas saskaras ar nabadzību un atstumtību, īpaši romi (čigāni), īstenošana
    • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova