gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Decembra sanāksmju darba kārtība

6.decembris

  • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004
  • Informācija par ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes ieguldījumu 2011.gada 9.decembra Eiropadomes sanāksmē
  • Prezidentūras noslēgums
    • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele