gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Jūnija sanāksmju darba kārtība

6.jūnijs

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

22.jūnijs

Prezidentūras darba programmas rezultāti

  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova