gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Maija sanāksmju darba kārtība

2.maijs

Padomes secinājumu projekts par ietvaru Prezidentūras ziņojumam par romu integrāciju

 • sanāksmē piedalās Kultūras ministrijas nozares padomniece Zane Vāgnere

4.maijs

Padomes secinājumu projekts „Jauniešu nodarbinātības veicināšana, lai sasniegtu „ES 2020" mērķus

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

5.maijs

Padomes secinājumu projekts „Darba un ģimenes dzīves saskaņošana demogrāfisko izmaiņu kontekstā"

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

6.maijs

Padomes secinājumu projekts par ietvaru Prezidentūras ziņojumam par romu integrāciju

 • sanāksmē piedalās Kultūras ministrijas nozares padomniece Zane Vāgnere

10.maijs

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par trešo valstu pilsoņu ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem sezonālās nodarbinātības nolūkos

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

16.maijs

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

17.maijs

 • Padomes secinājumu projekts „Darba un ģimenes dzīves saskaņošana demogrāfisko izmaiņu kontekstā"
 • Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

23.maijs

 • Padomes rezolūcija par strukturēto dialogu ar jauniešiem par jauniešu nodarbinātību
 • Padomes secinājumu projekts „Jauniešu nodarbinātības veicināšana, lai sasniegtu „ES 2020" mērķus
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

26.maijs

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova