gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Marta sanāksmju darba kārtība 

5.marts

Padomes secinājumu projekts par atbildi uz demogrāfiskajām pārmaiņām caur aktīvu iekļaušanu un līdzdalību
-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

 

8.marts

Baltā grāmata par dienaskārtību pietiekamām, drošām un ilgtspējīgām pensijām
-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

 

12.marts

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un inovāciju programmu
-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

 

13.marts

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014.-2020.gads)
-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

 

15.marts

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
-       sanāksmē piedalās Kultūras ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte Ilona Tomsone un Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

 

20.marts

Padomes secinājumu projekts par sievietēm un vidi: pilnveidota lēmumu pieņemšana, kvalifikācija un konkurētspēja klimata pārmaiņu mazināšanas jomā ES
-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

 

21.marts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darbinieku pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki)
-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

 

22.marts

ES vadlīniju projekts G20 Darba un nodarbinātības ministru sanāksmei
-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

 

27.marts

  • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai kas attiecas uz to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā
  • Priekšlikums Padomes regulai par to, kā īstenojamas tiesības uz kolektīvu rīcību saistībā ar brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību

-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

 

30.marts

Padomes secinājumu projekts par atbildi uz demogrāfiskajām pārmaiņām caur aktīvu iekļaušanu un līdzdalību
-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele