gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

  Maija sanāksmju darba kārtība

 

2.maijs

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014.-2020.gads)

-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

 

8.maijs

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai kas attiecas uz to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā
 • Priekšlikums Padomes regulai par to, kā īstenojamas tiesības uz kolektīvu rīcību saistībā ar brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību

-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

 

15.maijs

 • Padomes secinājumu projekts „Atbilde uz demogrāfiskajām pārmaiņām ar līdzdalību darba tirgū un sabiedrībā visiem"
 • Padomes lēmuma projekts par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem Stabilizācijas un asociācijas padomē, kura izveidota ar Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, attiecībā uz noteikumiem par sociālās drošības sistēmu koordināciju
 • Padomes lēmuma projekts par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem Stabilizācijas un asociācijas padomē, kura izveidota ar Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses, attiecībā uz noteikumiem par sociālās drošības sistēmu koordināciju
 • Padomes lēmuma projekts par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem Sadarbības komitejā, kura izveidota ar Sadarbības un muitas savienības nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Sanmarīno Republiku, attiecībā uz noteikumiem par sociālās drošības sistēmu koordināciju
 • Padomes lēmuma projekts par nostāju attiecībā uz sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumiem, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem Asociācijas padomē, kura izveidota ar Nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Turciju
 • Komisijas paziņojums par ES Sociālās drošības koordinācijas ārējo dimensiju

-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

 

21.maijs

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai kas attiecas uz to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā
 • Priekšlikums Padomes regulai par to, kā īstenojamas tiesības uz kolektīvu rīcību saistībā ar brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību

-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

 

22.maijs

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un inovāciju programmu

-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

 

24.maijs

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darbinieku pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki)

-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

 

31.maijs

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014.-2020.gads)

-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa