gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Janvāra sanāksmju darba kārtība

9.janvāris

 • Dānijas prezidentūras darba programmas prezentācija
 • Komisijas darba programma dzimumu līdztiesības un vienlīdzīgas attieksmes jomā
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

10.janvāris

 • Komisijas darba programma nodarbinātības un sociālās politikas jomā
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un inovāciju programmu
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

12.janvāris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un inovāciju programmu
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

20.janvāris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darbinieku pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki)

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

27.janvāris

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un inovāciju programmu
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele