gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Aprīļa sanāksmju darba kārtība

1.aprīlis

  • Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 13.marta regulu Nr.223/2014 par Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalsta fondu
  • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu, darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgus integrāciju

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Linda Pauga

8.aprīlis

  • Padomes secinājumu projekts par sievietēm un ekonomiku: ekonomiskā neatkarība nepilna darba laika nodarbinātības un pašnodarbinātības perspektīvā
  • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu, darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgus integrāciju

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Linda Pauga

11.aprīlis

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

- sanāksmē piedalās Kultūras ministrijas nozares padomniece Zane Vāgnere

15.aprīlis

Padomes lēmuma projekta par Eiropas Savienības nostāju Starptautiskās Darba konferences 103.sesijā par grozījumiem Konvencijā par darbu jūrniecībā

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

23.aprīlis

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu, darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgus integrāciju

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

25.aprīlis

  • Padomes lēmuma projekts par Starptautiskās darba konferences 103.sesijā pieņemamo Eiropas Savienības pozīciju saistībā ar Rekomendāciju, kas papildina Starptautiskās darba organizācijas 1930.gada konvenciju Nr.29 „Piespiedu darba konvencija"
  • Starptautiskās Darba organizācijas konvencija „Piespiedu darba konvencija"
  • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par Eiropas platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarētā darba novēršanā un atturēšanā no tā

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Egita Šķibele