gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Savienības prezidējošā valsts (turpmāk - prezidentūra) vada Eiropas Savienības Padomes darbu (Eiropas Savienības Padome tiek saukta par Eiropadomi, ja tiekas dalībvalstu vai to valdību vadītāji, vai Ministru padomi, ja tiekas attiecīgās nozares ministri). Balstoties uz prezidentūras izvirzītajām prioritātēm, prezidentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizē Eiropadomes un Ministru padomes darba kārtību. Prezidentūra mainās ik pēc 6 mēnešiem saskaņā ar rotācijas principu.


Bulgārijas prezidentūras prioritātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā 2018.gada 1.pusgads

2018. gada 1. janvārī par Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsti (2018. gada 1. janvāris-30. jūnijs) kļuva Bulgārija. Pasākumu plānsword.gif - 648 B

Nodarbinātības un sociālās politikas jomā Bulgārijas prezidentūra turpinās diskusijas par nodarbinātības nākotni, kā arī risinājumiem produktīvai nodarbinātībai un ilgtspējīgai un sabalansētai ekonomiskai izaugsmei. Par šo tematu plānota arī auksta līmeņa konference. Vienlaikus tiks turpināts darbs, lai padarītu vieglāku brīvu darbaspēka kustību un pakalpojumu sniegšanu.

2018. gada 1. pusgadā Prezidentūra centīsies panākt vienošanos ar Eiropas Parlamentu par direktīvu par darbinieku nosūtīšanu, kā arī Eiropas Pieejamības aktu. Vienlaikus tiks turpinātas diskusijas par regulu par sociālās drošības sistēmu koordināciju, kā arī darbinieku aizsardzību pret risku, ko rada kancerogēni un mutagēni.

Bulgārijas prezidentūra strādās, lai radītu labāku vidi sociālās ekonomikas un sociālo uzņēmumu darbībai, lai nodrošinātu labākas nodarbinātības iespējas darba tirgū mazāk aizsargātajām grupām. Uzmanība tiks pievērsta arī dzimumu līdztiesībai un sieviešu lomai digitālajā pasaulē. Vienlaikus Prezidentūra centīsies panākt pozitīvu rezultātu par direktīvu par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

2018. gada 1. pusgadā plānots arī turpināt darbu pie Eiropas Sociālo tiesību pīlāra principu ieviešanas.

Bulgārijas prezidentūras mājas lapa internetā: https://eu2018bg.bg/