gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Izsludināts projektu konkurss ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas Progress sadaļas ietvaros

Projektu konkurss: VP/2015/007 „Darba ņēmēju norīkošana darbā: administratīvās sadarbības un informācijas pieejamības veicināšana” (Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information)

Konkursa mērķis: veidot un finansēt iniciatīvas Direktīvas 96/71/EC par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (Direktīva) ieviešanas, piemērošanas un izpildes veicināšanai, ieviešot Izpildes Direktīvu 2014/67/ES par Komisijas un dalībvalstu kapacitātes stiprināšanu iniciatīvu veidošanā darba ņēmēju norīkošanas darbā un cienīga darba jautājumos.

Vispārīgie mērķi:

  • Starptautiskās administratīvās sadarbības uzlabošana starp nacionālām kompetentām iestādēm un sociāliem partneriem, kas ir iesaistīti Direktīvas un Izpildes Direktīvas uzraudzībā un piemērošanā;
  • Savstarpējās uzticības nostiprināšana starp iesaistītajām iestādēm, tai skaitā attiecīgo ierēdņu apmaiņas un apmācību nodrošināšana;
  • Labās prakses iniciatīvu izveide un veicināšana darba ņēmēju norīkošanai darbā pakalpojumu īslaicīgas sniegšanas ietvaros.


Finansējums

Projektu konkursā pieejamais finansējums ir 2 000 000 euro. Granta apmērs vienam projektam ir aptuveni 350 000 euro. Minimālais granta apmērs ir 150 000 euro. Projektu konkursa ietvaros Komisija plāno piešķirt finansējumu sešiem projektiem.
Projektiem plānotais atbalsts ir pieejams ne vairāk kā 80% no kopējām projekta attiecināmām izmaksām. Projektu pieteicējiem jānodrošina 20% līdzfinansējums no pašu vai citu avotu resursiem, izņemot Eiropas Savienības budžetu.
Projektu īstenošanas laiks nevar pārsniegt 24 mēnešus.

Projektu iesniedzēji var būt valsts iestādes, sociālie partneri, starptautiskās organizācijas, nevalstiskās organizācijas, pētniecības centri un institūti, universitātes, pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

Projektu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 18.septembris – darbībām, kas uzsāksies ne ātrāk ka 2015.gada 16.novembrī un ne vēlāk kā 2015.gada 31.decembrī.

Projektu pieteikumu iesniegšana. Projekta pieteikumi jāiesniedz elektroniski, aizpildot on-line pieteikuma formu SWIM sistēmā internetā
 (https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do), kā arī jāiesniedz izdrukāti un parakstīti pieteikumi ar pavaddokumentiem (1 oriģināls un 1 kopija) uz šādu adresi:

Call for proposals VP/2015/007
European Commission
Employment, Social Affairs and Inclusion DG
Unit EMPL/B/2 (Labour Law)
Rue de Spa 3 – DG EMPL CAD
B 1049 Brussels (Belgium)

Jautājumus var sūtīt uz oficiālo e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. (par tehniskām problēmām).

Informācija par projektu konkursu, kā arī pieteikuma veidlapa un finanšu vadlīnijas pieteicējiem, atrodama EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta interneta vietnē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=427&furtherCalls=yes

29.05.2015 10:22