gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Komisija izsludina projektu konkursu VP/2015/002 „Information and training measures for workers' organisations” (Informēšanas un apmācības pasākumi darbinieku organizācijām).

Mērķis – veicināt darbinieku organizāciju kapacitāti, lai stiprinātu organizāciju spējas reaģēt Eiropas Savienības (turpmāk – ES) līmenī uz nodarbinātības un ar sociālo dialogu saistītām izmaiņām, tādām kā darba tirgus modernizēšana, darba kvalitāte, prognozēšana, pārmaiņu un restrukturizācijas sagatavošana un vadība, zaļās ekonomikas ieviešana, elastdrošība, prasmes, darbaspēka mobilitāte ES ietvaros, migrācija, jauniešu nodarbinātība, arodveselība un drošība darbavietā, sociālās drošības sistēmas modernizācija, darba un ģimenes dzīves saskaņošana, dzimumu līdztiesība, nediskriminācijas, aktīvās novecošanas pasākumi, ilgāks un veselīgāks darba mūžs, sociālā iekļaušana un cienīgs darbs.

Finansējums:
Projektu konkursā kopējais indikatīvi pieejamais finansējums ir EUR 3 797 000. Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) atbalsts var tikt plānots līdz 90%, bet ne vairāk kā 90% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta minimālais EK finansējuma apmērs ir 108 000 EUR.
Projekta ieviešanas ilgums var būt līdz 24 mēnešiem.
EK aicina iesniegt projektus ar pilnu projekta ciklu, iekļaujot sagatavošanas, ieviešanas un informatīvos pasākumus, kā arī turpmāko aktivitāšu plānošanu un atskaitīšanos.

Ņemot vērā potenciālo pieteicēju ieinteresētību, EK var organizēt informatīvo pasākumu (networking day), kuru var apmeklēt 2 personas no katras iesaistītās organizācijas (projekta budžetā jāieplāno komandējuma izdevumi projekta vadītājam un finansistam).  

Projektus ir tiesīgi iesniegt sociālie partneri, kas pārstāv darba ņēmējus ES, nacionālā vai reģionālā līmenī un kas ir reģistrēti vienā no ES dalībvalstīm.
Projektā jāiesaista partneri no vairāk nekā 1 dalībvalsts un/vai kandidātvalsts, ja projekta pieteikumu neiesniedz Eiropas līmeņa darbinieku organizācijas.
Ja pieteikumu iesniedz nacionālā vai reģionālā līmeņa darbinieku organizācija, kā partneri vai asociēto partneri jāiesaista arī ES līmeņa sociālā partnera organizācija.

Nacionālās kapacitātes stiprināšanas darbības, kas var būt finansētas Eiropas Sociālā fonda ietvaros (Regulation (EU) No 1304/2013 on the European Social Fund, Article 6.2), nav attiecināmas.

Pieteikšanās termiņš
2015.gada 8.maijs. Atbalstītie projekta pieteikumi jāuzsāk īstenot ne vēlāk kā 2015. gada 31.decembrī.

Projekta pieteikumi jāiesniedz elektroniski, aizpildot on-line pieteikuma formu "SWIM" sistēmā internetā, kā arī jāiesniedz izdrukātus un parakstītus pieteikumus (1 oriģināls un 1 kopija) ar pavaddokumentiem uz šādu adresi:

Call for proposals VP/2015/002
Budget heading 04.03.01.05
European Commission – DG EMPL/B.1 J-54 01/004
B-1049 Brussels
Belgium

Jautājumus var sūtīt uz oficiālo e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Sīkākai informācijai par budžeta pozīcijas mērķiem un prioritātēm, atbilstošiem pasākumiem, pretendentiem, kam ir tiesības piedalīties, līdzfinansējuma apjomu un citiem noteikumiem lūdzam iepazīties ar detalizētām instrukcijām pretendentiem:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=629&callId=423&furtherCalls=yes