gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Iespēja pieteikt savas idejas un projektus, kas vērsti uz vides, sociālu vai ekonomisku jautājumu risināšanu, Eiropas Ilgtspējas attīstības nedēļas 2015 pasākumiem, tādējādi nodrošinot projektu publicitāti un atpazīstamību Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļas ietvaros (2015.gada 30.maijs līdz 5.jūnijs).

Savas idejas un projektus var pieteikt valsts institūcijas, zinātnes centri, izglītības iestādes un muzeji, biedrības un nodibinājumi, uzņēmēji, kā arī indivīdi, kuru piedāvātie projekti vai pasākumi sekmē ilgtspējīgu attīstību, līdz š.g. 29.. maijam tīmekļa vietnē: www.esdw.eu

Sīka informācija: www.esdw.eu