gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Labklājības ministrijas preses konference “Darba un ģimenes dzīves līdzsvars Latvijas darba tirgū” un seminārs „Uzņēmēju labā prakse Latvijā: ģimenei draudzīgu principu ieviešana darba vidē un attiecībās”
 
2016.gada 13.maijā plkst. 12:00 – 16:00
Eiropas Savienības Mājā (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā)

Labklājības ministrija 2016.gada 13.maijā organizēja preses konferenci “Darba un ģimenes dzīves līdzsvars Latvijas darba tirgū” un semināru „Uzņēmēju labā prakse Latvijā: ģimenei draudzīgu principu ieviešana darba vidē un attiecībās”, kas notika plkst. 12:00 – 16:00, Eiropas Savienības Mājā (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā).

Pasākums tika organizēts par godu Starptautiskajai ģimenes dienai un norisinājās divās daļās: Labklājības ministrijas preses konference, kurā piedalījās preses un televīzijas pārstāvji, un seminārs „Uzņēmēju labā prakse Latvijā: ģimenei draudzīgu principu ieviešana darba vidē un attiecībās”, kurā notikusi uzņēmumu un nevalstisko organizāciju pārstāvju diskusija un viedokļu apmaiņa par īstenojamām ģimenei draudzīgām praksēm.

Preses konferencē tika paziņotas šādas galvenās ziņas:

1) vietējie un starptautiskie pētījumi liecina, ka viena no pieejām cilvēkkapitāla attīstībai un dzimumu vienlīdzībai ir sekmēt darbinieku darba un ģimenes saskaņošanu, kā arī integrēt organizācijās ģimenei draudzīgas iniciatīvas. Praksē pastāv vairākas darba un ģimenes saskaņošanas stratēģijas, kuras var piemērot Latvijas uzņēmumu ikdienā. Gan darba ņēmēji, gan darba devēji ir ieinteresēti darba un ģimenes saskaņošanā, kas ļauj izveidot optimālo darba organizācijas veidu un veicināt dzīves kvalitāti. Tāpēc ir svarīgi veicināt Latvijas darba devēju diskusiju par ģimenei draudzīgu principu ieviešanu darba vidē un attiecībās un popularizēt darba un ģimenes dzīves saskaņošanas un ģimenei draudzīgo iniciatīvu labo prakšu piemērus;

2) organizācijām kā darbavietām ir izšķiroša loma darba un ģimenes saskaņošanā mūsdienu sabiedrībā – lielākā daļa darbspējīgo indivīdu ir nodarbināti sabiedriskā vai privātā sektora organizācijās, tātad viņiem jāakceptē organizācijas izvirzītie nosacījumi darba vietas un darba laika ziņā, kas dažādi ietekmē viņu iespējas saskaņot darbu un ģimeni. Vienlaikus ģimenei draudzīgas darbavietu prakses tieši sekmē darba un ģimenes saskaņošanu;

3) šogad Labklājības ministrija aktīvi līdzdarbojas darba un ģimenes saskaņošanas jomā:
 • sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu pilnveidots Ģimenei draudzīga komersanta instruments, iekļaujot papildu kritēriju - darba devēju atbalstu bērnu aprūpei;
 • aktīvi tiek īstenots projekts „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”, kas ir pirmais Baltijas valstīs īstenojamais projekts darba un ģimenes dzīves saskaņošanai praksē caur bērnu aprūpes pakalpojumiem;
 • ierosināti grozījumi likumdošanā (IIN atvieglojumi darba devēju subsīdijām darbinieku bērnu aprūpes organizācijai uz projekta īstenošanas laiku)
 • valdības deklarācijā iekļauta darba un ģimenes dzīves saskaņošanas prioritāte;

4) Pētījumu kompānijas “TNS” dati apstiprina, ka jau šobrīd vairāki darba devēji izjūt kvalificēta darbaspēka iztrūkumu. Papildus šim darba devēju vairākums uzskata, ka uzņēmuma panākumu garants ir darbinieki jeb cilvēkkapitāls. Mainījusies gan darba ņēmēja uztveršanas prizma, gan paši kvalificētie darba ņēmēju kļuvuši izglītotākie un prasīgākie attiecībā uz darba un ģimenes dzīves līdzsvaru. Rūpes par darbinieku darba un personīgās dzīves balansu īpaši novērtē esošie darbinieki, un 17% darba ņēmēju līdzsvars starp darbu un personīgo dzīvi ir viens no vissvarīgākajiem iemesliem, kas notur esošajā darba vietā. 43% Latvijas darba ņēmēju atzīst, ka viņu darba vietā netiek nodrošinātas darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas.

5) Latvijas darba tirgū dominējošā “darba devēja paradigma”, kad darbiniekam jācīnās par labāko darba vietu, pakāpeniski nomainās uz “darba ņēmēja paradigmu”, kad uzņēmējiem jākonkurē, lai dabūtu kvalitatīvākus speciālistus. Uzņēmumiem un organizācijām šādā kontekstā ir nepieciešams piedāvāt potenciāliem darba ņēmējiem dažādus papildus labumus un priekšrocības. Viena no tām būtu konsekventa darba un ģimenes dzīves saskaņošanas stratēģija.

Tāpēc ir svarīgi dalīties ar jau esošo uzņēmumu pieredzi, veicinot darbinieka dzīves kvalitāti un līdzsvarotību, jo tas iedvesmo citus uzņēmumus šo pieredzi pārņemt, kā rezultātā palielinās nodarbinātība, produktivitāte, kas netieši arī ietekmē demogrāfiskās situācijas uzlabošanos.

Labklājības ministrijas organizētajā seminārā „Uzņēmēju labā prakse Latvijā: ģimenei draudzīgu principu ieviešana darba vidē un attiecībās” piedalījušas vairāk nekā 30 valsts, pašvaldību un privātās organizācijas, uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, kopumā noprezentējot astoņas unikālās labas prakses attiecībā uz darba un ģimenes dzīves saskaņošanu un ģimenei draudzīgas vides pieejamību.    

Pasākums bija organizēts Pasākums Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas EaSI PROGRESS 2014.-2020.gadam līdzfinansētā projekta VS/2015/0206 „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” ietvaros.

Pasākuma mērķi
 • Pievērst uzmanību nepieciešamībai atbalstīt augsta līmeņa kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību, īstenojot ģimenei draudzīgas iniciatīvas
 • Informēt Labklājības ministrijas iniciatīvām darba un ģimenes dzīves saskaņošanas jomā
 • Informēt pasākuma dalībniekus par Ģimenes draudzīgā komersanta instrumentu un jaunākiem pētījumu datiem Latvijas darba tirgū
 • Veicināt Latvijas darba devēju diskusiju par ģimenei draudzīgu principu ieviešanu darba vidē un attiecībās
 • Popularizēt darba un ģimenes dzīves saskaņošanas un ģimenei draudzīgo iniciatīvu labo prakšu piemērus

Pasākuma darba kārtībapdf.gif - 641 B

Dalībnieku prezentācijas: