gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb1.jpg - 65.36 KB

aktualizēts 17.12.2019.

Projekts “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)”

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu tiek īstenots projekts “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)”. 

Aktuālā informācija

2019.gada ceturtā ceturkšņa beigās atvērto datu portālā (data.gov.lv) un Latvijas pašvaldību savienības portālā BLIS interesentiem ir pieejamas no sistēmas LabIS datiem sagatavotas datu kopas par dažādiem labklājības nozares politikas jautājumiem.

Projekta īstenošanas gaitā ir realizēti vairāki iepirkumi un notiek dažādas izstrādes:

-        tiek veidots Nodarbinātības valsts aģentūras  datu apgabals sistēmā LabIS;

-        tiek veidota Labklājības ministrijas valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) koplietošanas vide jeb portāls, tādējādi nodrošinot pieejamību plašākam pakalpojumu sniedzēju lokam;

-        tiek izstrādāta finansējuma principa “Nauda seko klientam” funkcionalitāte;

-        tiek izstrādāta valsts līdzfinansējuma sociālajam pakalpojumam Grupu māju (dzīvokļa)” funkcionalitāte;

-        tiek izstrādāta Atbalsta centru darba vide;

-        tiek izstrādāta funkcionalitāte deinstitucionalizācijas procesa pārvaldībai;

-        tiek veikta Adopcijas reģistra būtiska pilnveidošana.

aktualizēts 17.12.2019

Sadarbības partneri: projekts tiks īstenots sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Nodarbinātības valsts aģentūru, Sociālās integrācijas valsts aģentūru, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju, Valsts sociālās aprūpes centru „Rīga", Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme", Valsts sociālās aprūpes centru „Zemgale", Valsts sociālās aprūpes centru „Latgale", Valsts sociālās aprūpes centru „Vidzeme", Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Neredzīgo biedrību, Latvijas Nedzirdīgo savienību, Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Aglonas novada domi, Balvu novada pašvaldību, Daugavpils novada domi, Dobeles novada pašvaldību, Engures novada domi, Iecavas novada domi, Ilūkstes novada pašvaldību, Jēkabpils pilsētas pašvaldību, Jelgavas novada pašvaldību, Kandavas novada domes pašvaldības aģentūru "Kandavas novada sociālais dienests", Krustpils novada pašvaldību, Kuldīgas novada pašvaldību, Limbažu novada pašvaldību, Lubānas novada pašvaldību, Ludzas novada pašvaldību, Mālpils novada domi, Ozolnieku novada pašvaldību, Preiļu novada domi, Rēzeknes novada pašvaldību, Riebiņu novada domi, Saldus novada pašvaldību, Strenču novada domi, Talsu novada pašvaldību, Tukuma novada domi, Valkas novada domi, Valmieras pilsētas pašvaldība, Viļānu novada pašvaldību, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Nedzirdīgo savienību, Latvijas Neredzīgo biedrība, Kurzemes plānošanas reģionu, Rīgas plānošanas reģionu, Vidzemes plānošanas reģionu, Zemgales plānošanas reģionu un Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi.

Projekta mērķis: ir izstrādāt vienotu deinstitucionalizācijas (DI) procesa atbalsta sistēmu, pielāgojot, iepriekš izstrādāto Labklājības ministrijas informācijas sistēmu Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) un Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) iespējas, papildinot ar deinstitucionalizācijas pakalpojuma operatīvo datu ievades un apstrādes funkcionalitāti personificētā līmenī un agregējot pakalpojuma statistikas pārskatus plašai publiskai lietošanai nepersonificētā līmenī.

DI ir pakalpojumu sistēma, kas sniedz nepieciešamo atbalstu personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. Tā ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un iespēju iekļauties sabiedrībā cilvēkiem ar invaliditāti.

Projekta līguma numurs: 2.2.1.1/16/I/003

 

Projekta finansējuma apmērs: EUR 1 700 000 EUR

 

1 445 000 EUR (85% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds)

255 000 EUR (15% tiks finansēti no Valsts budžeta)

 

Projekta realizācijas laiks: 36 mēneši, sākot no 2016. gada 22. decembra

Projekta koordinators: Labklājības ministrija

 

Informācija sociālajos tīklos https://www.facebook.com/atbalstsDIprojektam/

Papildus informācija par projektu http://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=2.2.1.1%2F16%2FI%2F003

Aktuālā informācija
2019.gada ceturtā ceturkšņa beigās atvērto datu portālā (data.gov.lv) un Latvijas pašvaldību savienības portālā BLIS interesentiem ir pieejamas no sistēmas LabIS datiem sagatavotas datu kopas par dažādiem labklājības nozares politikas jautājumiem.
Projekta īstenošanas gaitā ir realizēti vairāki iepirkumi un notiek dažādas izstrādes: 

  • tiek veidots Nodarbinātības valsts aģentūras  datu apgabals sistēmā LabIS;
  • tiek veidota Labklājības ministrijas valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) koplietošanas vide jeb portāls, tādējādi nodrošinot pieejamību plašākam pakalpojumu sniedzēju lokam;
  • tiek izstrādāta finansējuma principa “Nauda seko klientam” funkcionalitāte;
  • tiek izstrādāta valsts līdzfinansējuma sociālajam pakalpojumam “Grupu māju (dzīvokļa)” funkcionalitāte;
  • tiek izstrādāta Atbalsta centru darba vide;
  • tiek izstrādāta funkcionalitāte deinstitucionalizācijas procesa pārvaldībai;
  • tiek veikta Adopcijas reģistra būtiska pilnveidošana.